Od dnia dzisiejszego (09.12.2020r.) poddaje się pod konsultacje społeczne nową koncepcję i adaptację Parku Miejskiego w Tczewie. W związku z tym każdy mieszkaniec miasta ma możliwość zapoznania się z zaproponowaną koncepcją parku oraz może mieć wpływ na jej kształt poprzez wniesienie swoich uwag, zastrzeżeń lub pomysłów.

Celem projektu koncepcyjnego parku jest przywrócenie historycznego charakteru założenia parkowego, przy jednoczesnym zaadaptowaniu go do współczesnych potrzeb. W koncepcji starano się przywrócić ten charakter kompozycji poprzez uczytelnienie, a niekiedy odtworzenie dawnego układu komunikacji na podstawie dawnych map, planów miasta Tczewa, zdjęć i śladów w terenie. Wszystkie alejki staną się ciągami pieszymi, zaś ruch rowerowy, zgodnie z zaleceniem Urzędu Konserwatora Zabytków, będzie się odbywał poza granicami zabytkowego założenia.

Całość koncepcji oraz możliwość zadawania pytań znajduje się na stronie: https://park.tczew.pl

Konsultacje potrwają do dnia 18 grudnia 2020r.

REKLAMA MIEJSKA
Poprzedni artykułWystawa o Szkole Morskiej ostatnim portem Czytelniczego Rejsu
Następny artykułKonkurs plastyczny „Podróż na FALI”