W sali widowiskowej Centrum Kultury i Sztuki odbędzie się Koncert Wiosenny pt. “Chór Echo zaprasza do Tczewa” – 15 maja o godz. 17:00.

W tym roku chórzyści zaprosili do wspólnego muzykowania Pelplińską Orkiestrę Dętą, działającą w strukturach Miejskiego Ośrodka Kultury w Pelplinie. Obydwa zespoły zaprezentują publiczności swoje repertuary, a w finale Koncertu wspólnie wykonają 2 utwory. Koncert poprowadzą Krzysztof Pieczewski i Tadeusz Negowski.

PELPLIŃSKA ORKIESTRA DĘTA

Za oficjalną datę powstania orkiestry dętej w Pelplinie można przyjąć 5 września 2007 roku. Tego dnia odbyła się pierwsza próba nowopowstałej orkiestry. Orkiestry dęte istniały w Pelplinie przed II wojną światową oraz później. Od lat sześćdziesiątych do osiemdziesiątych ubiegłego stulecia w Pelplinie grała orkiestra dęta pod dyrekcją Franciszka Ratajczaka. Historia tamtej orkiestry została zapisana w pamięci wielu mieszkańców Pelplina, a zapiski, artykuły prasowe i zdjęcia obrazujące działalność orkiestry, znajdują się w kronikach Szkoły Muzycznej w Pelplinie. Po 2000 roku podejmowane były próby zawiązania nowej orkiestry dętej. Taka inicjatywa została też podjęta przez nowego dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Pelplinie, Piotra Łagę (rozpoczął pracę w Ośrodku w listopadzie 2006 roku). Początki nie były łatwe. Na pierwsze spotkanie organizacyjne wiosną 2007 roku, na ponad dwudziestu zaproszonych, przyszły… 2 osoby. Na kolejne spotkanie 4 osoby. Ale na spotkaniu w sierpniu 2007 było już 10 osób. Funkcję instruktora i kapelmistrza objął Tadeusz Negowski, nauczyciel klarnetu w Państwowej Szkole Muzycznej w Pelplinie i zarazem dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej w Starogardzie Gd. Brakowało jednak instrumentów i środków na działalność. Z pomocą przyszli lokalni sponsorzy, samorząd gminny, radni oraz sponsorzy. Dzięki staraniom pana Tadeusza Negowskiego udało się wypożyczyć niezbędne instrumenty muzyczne ze Starogardu. Po trzech miesiącach pierwszych prób, 23 grudnia 2007 orkiestra zagrała pierwszy koncert kolęd w pelplińskiej katedrze, w obecności JE Biskupa Pelplińskiego Jana Bernarda Szlagi. Do końca 2010 roku orkiestra zagrała oficjalnie około 30 razy, w tym podczas uroczystości państwowych, samorządowych, wydarzeń kulturalnych, w tym wykonała 9 koncertów. Orkiestra obchodziła jubileusze, 5.lecia i 10.lecia działalności. Z tych okazji odbyły się specjalne koncerty. W 2018 roku orkiestra była w Niemczech, w Diepholz, gdzie zagrała kilka koncertów.

Dyrygent: Tadeusz Negowski

CHÓR MĘSKI ECHO TCZEW

Chór Męski „ECHO” powstał w 1923 roku w środowisku tczewskiego mieszczaństwa jako wyraz wewnętrznej potrzeby Polaków, którzy po 150 latach niewoli mogli swobodnie kultywować rodzimą kulturę i tradycje polskiego śpiewania. W roku 1927 Chór przystąpił do Pomorskiego Związku Kół Śpiewaczych, cały czas koncertując w szkołach, kościołach, zakładach pracy, brał udział w koncertach i organizował imprezy śpiewacze. Wybuch II wojny przerwał działalność Chóru, by po wojnie ponownie pojawić się na estradach regionu tczewskiego uświetniając swoim śpiewem wszystkie ważne uroczystości państwowe, regionalne i kościelne. Pod znamienitym kierownictwem muzycznym kolejnych dyrygentów: Ludwika Sumińskiego (1923-34), Leona Galińskiego (1934-66), Elżbiety Grzenkowskiej – Hawryluk (1966-2002), a od 2002 roku Leszka Gołąb, Chór osiągał coraz to wyższe poziomy artystyczne. Wyrazem tego są liczne nagrody i wyróżnienia z przeglądów, konkursów i festiwali zdobywane na przestrzeni 95-ciu  lat działalności. W ostatnich latach Chór może się pochwalić  III miejscem i „Brązową Lirą” zdobytą w V i IX Warszawskim Międzynarodowym Festiwalu Chóralnym (2009 i 2014 r.), III miejscem w I Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Chóralnej w Ejszyszkach (Litwa 2012 r.),   III miejscem w XVIII Festiwalu Chórów w Czersku (2016 r.), zdobyciem Złotego Pasma Raduni oraz nagrody Grand Prix w II Festiwalu Muzyki Chóralnej w Pruszczu Gdańskim (2018 r.). Za wkład w rozwój kultury Chór został wyróżniony przez Prezydenta Miasta Tczewa wyróżnieniem “Panorama Tczewa”, przez Starostę Tczewskiego nagrodą „Samburia”, przez Biskupa Diecezjalnego Medalem zasłużony dla Diecezji Pelplińskiej, Medalem 100-lecia Niepodległości, Orderem Świętego Stanisława przyznanym przez Kapitułę Wielkiego Kanclerza Orderu Św. Stanisława, przez Polski Związek Chórów i Orkiestr odznaką Złotą z Wieńcem Laurowym, W repertuarze Chóru znajduje się szeroka gama utworów świeckich i religijnych w tym pieśni staropolskie. Chór dokumentuje swój dorobek, wydał m.in. 2 płyty z utworami świeckimi i religijnymi oraz jedną płytę z nagraniami kolęd. Historia i działalność Chóru była tematem 2 prac magisterskich bronionych na Uniwersytecie Gdańskim i Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Chór wielokrotnie koncertował poza granicami kraju, m.in. w Bułgarii, Rumunii, Jugosławii, Czechosłowacji, Finlandii, Ukrainie, trzykrotnie na Węgrzech i Litwie, czterokrotnie w Niemczech. Chór był pomysłodawcą i organizatorem Tczewskich Festiwali Pieśni Chóralnej, które od 1974 roku odbywały się w Tczewie, gromadząc chóry Polski Północnej. W 2008 roku chóry spotkały się na XXIV Tczewskim Festiwalu (niestety ostatnim). W roku 1998, 2008 oraz 2018 Chór był organizatorem Ogólnopolskich Spotkań Chórów Męskich. Chór Męski „ECHO” od 1991 roku pracuje w strukturach Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie. W roku 2006 z inicjatywy chórzystów zostało powołane i zarejestrowane Stowarzyszenie Przyjaciół Chóru Męskiego „Echo” w Tczewie, które jako organizacja pozarządowa, znakomicie wspomaga działalność Chóru.

Dyrygent: Leszek Gołąb

Akompaniator: Kacper Kłosiński

Prezes Chóru: Andrzej Merchel

Organizatorami Koncertu Wiosennego są: Stowarzyszenie przyjaciół Chóru Męskiego “ECHO” Tczew Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie Chór Męski “ECHO” TczewREKLAMA MIEJSKA
Poprzedni artykułBezpłatne przejazdy dla uchodźców – do 10 maja
Następny artykułIgrzyska dzieci w piłce nożnej w roku szkolnym 2021/2022 – 9-10 maja