Od 1 czerwca wznawia się udzielanie porad osobiście w trzech punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego działających na terenie powiatu tczewskiego. W dwóch punktach udzielanie porad nadal odbywać się będzie telefonicznie i z wykorzystaniem innych środków porozumiewania się na odległość.

Sposób umawiania i zapisy na porady nie ulegają zmianie:

Dopuszczalna liczba interesantów przebywających w tym samym czasie w pomieszczeniu, nie może być większa niż 1 osoba.

Wszyscy interesanci przebywający w budynku Starostwa Powiatowego w Tczewie zobowiązani są stosować się do wytycznych i zaleceń Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz innych przepisów obowiązujących w zakresie działań prewencyjnych zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19, w tym w szczególności:

  1. zakrywania ust i nosa przy pomocy odzieży lub jego części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego, jednakże odkrycie ust i nosa jest możliwe w przypadku konieczności identyfikacji lub weryfikacji tożsamości danej osoby,
  2. dezynfekcji rąk lub posiadania rękawiczek jednorazowych,
  3. zachowania co najmniej 2-metrowej odległości od innych osób.

Punkty udzielające porad osobiście oraz telefonicznie i z wykorzystaniem innych środków porozumiewania się na odległość:

  • Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej i mediacji, 83-110 Tczew, ul. Piaskowa 2 (Starostwo Powiatowe w Tczewie), pokój nr 011 (parter budynku);
  • Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i mediacji, 83-110 Tczew, ul. Piaskowa 2 (Starostwo Powiatowe w Tczewie), pokój nr 011 (parter budynku);
  • Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej i mediacji, 83-110 Tczew, ul. Gdańska 17 (Zespół Szkół Ekonomicznych im. ks. Janusza Pasierba), pokój nr 29 (parter budynku).

Punkty udzielające wyłącznie porad telefonicznie i z wykorzystaniem innych środków porozumiewania się na odległość:

  • Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej i mediacji w Pelplinie;
  • Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i mediacji w Gniewie.

W przypadku komunikacji za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość należy stosować wytyczne zawarte w Komunikacie nr 3 Starosty Tczewskiego z dnia 13.03.2020 r. (https://www.powiat.tczew.pl/aktualnosci-npp/komunikat-starosty-tczewskiego-nr-3.html)

Wszystkie szczegóły dotyczące przywrócenia udzielania porad osobiście w  pozostałych punktach będą przedstawione w kolejnym komunikacie, który zostanie zamieszczony m.in. na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Tczewie oraz na stronach internetowych https://www.powiat.tczew.pl/ oraz https://bip.powiat.tczew.pl/aktualnosci-pp/.

Starosta Tczewski
Mirosław Augustyn

REKLAMA MIEJSKA
Poprzedni artykułRower metropolitalny – dwie firmy w dialogu konkurencyjnym
Następny artykułCo nowego na stronie Skarbnicy – Tczewskiej Biblioteki Wirtualnej?