Komunikat Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie

183

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie informuje, iż począwszy od 3 sierpnia możliwe będzie osobiste składanie w siedzibie Ośrodka, przy ul. 1 Maja 8, wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczenia dobry start. Jednocześnie Ośrodek przypomina, że osoby otrzymujące świadczenia wychowawcze 500+ na podstawie rozstrzygnięć wydanych od 1 lipca 2019 r. nie mają obowiązku składania wniosku o to świadczenie.

Ośrodek w dalszym ciągu zachęca do skorzystania z elektronicznej drogi składania wniosków o ww. świadczenia. Procedura składania wniosków drogą elektroniczną jest szczegółowo opisana na stronie internetowej Ośrodka: mops.tczew.pl/ewnioski

W związku z sytuacją epidemiczną na terenie kraju przyjmowanie wniosków odbywać się będzie przy zachowaniu zasad reżimu sanitarnego:

  1. na terenie Ośrodka obowiązuje obowiązek zakrywania ust  i nosa, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego, o którym mowa w art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym.
  2. dopuszczalna liczba interesantów przebywających, w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi, z wyłączeniem osób realizujących zadania w zakresie obsługi interesantów.
  3. stanowiska obsługi będą dezynfekowane po zakończeniu obsługi każdego interesanta.
  4. interesanci zobowiązani są zdezynfekować ręce przed kontaktem z pracownikiem Ośrodka.
  5. do dyspozycji interesantów pozostaje skrzynka na korespondencję, umiejscowiona obok biura podawczego. W celu usprawnienia procesu wydawania decyzji, prosimy, aby składane podania wraz z załącznikami były trwale połączone (np. zszyte zszywaczem, włożone do koperty, lub koszulki na dokumenty), opatrzone imieniem i nazwiskiem wnioskodawcy i numerem telefonu do kontaktu.

Jednocześnie Ośrodek przypomina, iż bezpośrednia obsługa interesantów zainteresowanych skorzystaniem z pomocy społecznej odbywa się po uprzednim telefonicznym umówieniu daty i godziny spotkania z pracownikiem socjalnym oraz po przeprowadzeniu wywiadu w zakresie zagrożeń związanych z COVID-19 tj. w zakresie przebywania na kwarantannie/izolacji, aktualnego stanu zdrowia (kaszel, gorączka, kłopoty z oddychaniem), ewentualnego kontaktu z osobami przebywającymi na kwarantannie, przebywania/powrocie z zagranicy lub kontaktu z osobami, które powróciły z zagranicy.

(MOPS)

REKLAMA MIEJSKA
Poprzedni artykułBezpłatne badanie słuchu
Następny artykułKwiaty i znicze w hołdzie powstańcom