Zakończyły się prace przy przebudowie budynku przy ul. Elżbiety 19B. Budynek będzie spełniał funkcje społecznej integracji i wsparcia dla mieszkańców Zatorza.

Celem inwestycji był remont obiektu i dostosowanie go do potrzeb Klubu Rodzinnego ZATORZE oraz zagospodarowanie otoczenia. Zadanie sfinalizowała firma Markan S.C. z Rokitek, po zejściu z budowy wcześniej wyłonionego wykonawcy. Koszt inwestycji to ok. 1,2 mln zł, ale wysokość unijnego wsparcia sięga blisko 60 proc. wydatków kwalifikowanych.

W kwietniu rozstrzygnięty został przetarg na dostawę i montaż wyposażenia budynku –  m.in. mebli biurowych, kuchennych, krzeseł, foteli, zestawu multimedialnego, rolet okiennych i innych sprzętów codziennego użytku.

Po zakończeniu odbiorów technicznych obiektem zarządzać będzie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

 „Rodzinny Klub Zatorze” będzie miejscem spotkań, spędzania czasu wolnego, warsztatów i innych usług  adresowanych do lokalnej społeczności.

W nowej placówce będzie można:

  • otrzymać wsparcie terapeutyczne – działanie adresowane do rodzin z obszaru rewitalizowanego Zatorza. W ramach działania odbywać się będzie systematyczna terapia indywidualna dzieci i młodzieży oraz dorosłych;
  • brać udział w warsztatach rozwojowych – zajęcia będą wspierały proces terapeutyczny oraz animację czasu wolnego.
  • brać udział w animacji społeczności lokalnej mającej na celu wyrównanie szans.

Inwestycja jest realizowana w ramach projektu pn. „Miasto od nowa – rewitalizacja Starego Miasta i Zatorza” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu  Rozwoju Regionalnego.

M.M.REKLAMA MIEJSKA
Poprzedni artykułTczewska Karta Rodziny Wielodzietnej
Następny artykułRozpoczęła się dystrybucja przyłbic i maseczek