Od dziś w Urzędzie Pocztowym Tczew 1 można kupić kartkę pocztową, beznominałową na której w części ilustracyjnej widzimy tczewskie mosty przez Wisłę.

Cena jednostkowa tej kartki pocztowej to 1,30 zł. Została wydana w nakładzie 300 sztuk według projektu pani Elżbiety Kaczyńskiej, Regionalnego Koordynatora ds. Filatelistyki Poczty Polskiej S.A. w Gdańsku.
Warto zauważyć, że kartka pocztowa jest 6 z kolei z cyklu „Rejs Wiślany Tratwy Pielgrzym 2020”. Wcześniej zostały wydane i są już do nabycia podobne kartki w Urzędach Pocztowych: Kraków 1, Sandomierz 1, Puławy 1, Płock 1 i Toruń 1. Jednak tczewska kartka nieco różni się od pozostałych szatą graficzną. Zasługa w tym projektantki, która chciała przy okazji Poczty Wodnej z okazji „Rejsu Wiślanego Tratwy Pielgrzym 2020” pokazać wszystkim budynek dawnej Szkoły Morskiej w Tczewie w roku Jubileuszu 100. rocznicy jej powstania – wszak Tczew to kolebka Polskiej Marynarki Handlowej.

Wszystkich zainteresowanych Rejsem Wiślanym Tratwy Pielgrzym 2002 odsyłam na stronę
https://www.kzp.pl/index.php?artykul=nws-n67-n6714

Do 17 czerwca można przekazać zaadresowane kartki pocztowe bądź listy do Urzędu Pocztowego Tczew 1 i nadać „Specjalną Pocztą Wodną”. Przesyłki te będą ostemplowane specjalnym datownikiem okolicznościowym stosowanym w UP Tczew 1 od 22 czerwca (przez okres 28 dni), przewiezione według regulaminu Poczty Wodnej. Po zakończeniu rejsu zostaną ostemplowane datownikiem dziennym (eksploatacyjnym) Urzędu Pocztowego w Pucku oraz stempelkiem dodatkowym o następującej treści – „Przewieziono tratwą PIELGRZYM na trasie urząd nadania – UP Puck”.
To bardzo dobra promocja Tczewa, pierwszej w Polsce Szkoły Morskiej oraz zabytkowych mostów przez Wisłę, które nie mogą doczekać się zakończenia prac remontowych.

A.Murawski

REKLAMA MIEJSKA
Poprzedni artykułWystawa Nasze miasto – Twój plac Marszałka Józefa Piłsudskiego
Następny artykułNiższe opłaty dla ogródków gastronomicznych