Informacje o inwestycji

Typ oferty:Greenfield
Rodzaj transakcji:Sprzedaż
Przeznaczenie w MPZP:Mieszkalne
Powierzchnia:1569 m2
Adres:83-110 Tczew, ul. Kapitańska
Cena wywoławcza:208 000 zł
Wolna od obciążeń:tak

Media

internet, kanalizacja, gaz, prąd, telefon, woda

Szczegóły

 1. Grunt niezabudowany – rodzaj użytku Bp (zurbanizowane tereny niezabudowane).
 2. Kształt działki nieregularny. Teren o konfiguracji płaskiej.
 3. Dojazd do nieruchomości drogą o nawierzchni asfaltowej.
 4. Uzbrojenie terenu- pełne. Z mapą uzbrojenia terenu można zapoznać się w pok. nr 55, II piętro budynku głównego Urzędu Miejskiego.
 5. Nieruchomości nie posiadają wykonanych przyłączy sieci technicznych. Warunki techniczne podłączenia do sieci uzbrojenia terenu oraz
  możliwość zapewnienia dostawy mediów określą dysponenci sieci na wniosek i koszt nabywcy nieruchomości.
 6. Gmina Miejska Tczew nie dysponuje danymi, co do warunków gruntowo- wodnych, występowania w gruncie zbywanej nieruchomości
  ewentualnych zanieczyszczeń oraz przykrytych warstwą gleby elementów będących pozostałością po konstrukcjach budowlanych. Osoby
  zamierzające wziąć udział w przetargu mogą za zgodą Gminy wykonać stosowne badania we własnym zakresie i na własny koszt.
 7. Należy zapoznać się z ustaleniami zawartymi w tekście i na rysunku Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
  obejmującego tereny w rejonie ul. Czatkowskiej w Tczewie.
 8. Zobowiązania- przedmiotowa nieruchomość znajduje się w strefie ochrony archeologicznej; istnieje obowiązek wykonywania badań
  archeologicznych.

Przetarg odbędzie się w dniu 22 lutego 2021 r. o godzinie 10:00 w Urzędzie Miejskim w Tczewie (Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1,I piętro, sala nr 20).

Osoba przystępująca do przetargu powinna wpłacić podaną wyżej wysokość wadium na konto depozytowe Urzędu Miejskiego w Tczewie PeKaO SA I Oddział Gdańsk 68 1240 1242 1111 0010 0225 0598. Wadium w pieniądzu ze wskazanym numerem ewidencyjnym działki oraz imieniem i nazwiskiem lub nazwą osoby, na rzecz której następuje wpłata, musi wpłynąć na konto depozytowe Urzędu Miejskiego w Tczewie najpóźniej do dnia 15 lutego 2021 r. Termin zapłaty oznacza faktyczny wpływ środków na w/w konto bankowe. W przypadku wpłaty wadium za pośrednictwem poczty lub banków wpłaty należy dokonać z takim wyprzedzeniem, aby wyżej wymieniona kwota wadium wpłynęła na konto sprzedającego w określonym w ogłoszeniu terminie.

Położenie

Nazwa lokalizacji

Kapitańska 4

Miasto / Gmina

Gmina Miejska Tczew

Powiat

tczewski

Województwo

pomorskie

Charakterystyka działki

Klasa gruntów wraz z powierzchnią [ha]

Bp

Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych(T/N)

N

Odpady znajdujące się na terenie (T/N)

N

Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu (T/N)

N

Przeszkody podziemne (T/N)

T – Wzdłuż północnej granicy działki przebiega podziemny kabel telefoniczny.

Przeszkody występujące na powierzchni terenu (T/N)

T

Opis przeszkód występujących na powierzchni terenu

drzewa

Istniejące ograniczenia ekologiczne (T/N)

N

Budynki i zabudowania na terenie (T/N)

N

Istniejąca infrastruktura

Elektryczność na terenie (T/N)

T

Gaz na terenie (T/N)

T

Woda na terenie (T/N)

T

Kanalizacja na terenie (T/N)

T

Odprowadzenie wód deszczowych na terenie(T/N)

T

Telefony (T/N)

T

Powierzchnia nieruchomości

Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku) [ha]

0.01569

Cena

Orientacyjna cena gruntu [PLN/m2] włączając VAT

175

Informacje dotyczące nieruchomości

Własciciel / właściciele

Gmina Miejska Tczew

Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego (T/N)

T

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna

Połączenia transportowe

Droga dojazdowa do terenu (rodzaj drogi i jej szerokość)

droga asfaltowa

Autostrada / droga krajowa [km]

7km – A1, 1 km- droga krajowa nr 91

Kolej [km]

600 m

Bocznica kolejowa [km]

600 m

Najbliższe lotnisko międzynarodowe [km]

40 km – Gdańsk Rębiechowo

Najbliższe miasto wojewódzkie [km]

30 km- Gdańsk

REKLAMA MIEJSKA