Informacje o inwestycji

Typ oferty:Greenfield
Rodzaj transakcji:Sprzedaż
Przeznaczenie w MPZP:Mieszkalne
Powierzchnia:1227 m2
Adres:83-110 Tczew, ul. Kapitańska
Cena wywoławcza:175 000 zł
Wolna od obciążeń:tak

Media

internet, kanalizacja, gaz, prąd, telefon, woda

Szczegóły

 1. Grunt niezabudowany – rodzaj użytku Bp (zurbanizowane tereny niezabudowane).
 2. Kształt działki regularny, zbliżony do prostokąta. Teren o konfiguracji płaskiej.
 3. Dojazd do nieruchomości drogą o nawierzchni asfaltowej.
 4. Uzbrojenie terenu- pełne. Z mapą uzbrojenia terenu można zapoznać się w pok. nr 55, II piętro budynku głównego Urzędu Miejskiego.
 5. Przez teren nieruchomości nie przebiegają instalacje uzbrojenia technicznego. Nie wyklucza się istnienia na terenie działek sieci nie
  wykazanych na mapie.
 6. Nieruchomość nie posiada wykonanych przyłączy sieci technicznych. Warunki techniczne podłączenia do sieci uzbrojenia terenu oraz
  możliwość zapewnienia dostawy mediów określą dysponenci sieci na wniosek i koszt nabywcy nieruchomości.
 7. Gmina Miejska Tczew nie dysponuje danymi, co do warunków gruntowo- wodnych, występowania w gruncie zbywanej nieruchomości
  ewentualnych zanieczyszczeń oraz przykrytych warstwą gleby elementów będących pozostałością po konstrukcjach budowlanych. Osoby
  zamierzające wziąć udział w przetargu mogą za zgodą Gminy wykonać stosowne badania we własnym zakresie i na własny koszt.
 8. Należy zapoznać się z ustaleniami zawartymi w tekście i na rysunku Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
  obejmującego tereny w rejonie ul. Czatkowskiej w Tczewie.
 9. Zobowiązania- przedmiotowa nieruchomość znajduje się w strefie ochrony archeologicznej; istnieje obowiązek wykonywania badań
  archeologicznych.

Przetarg odbędzie się w dniu 12 października 2020 r. o godzinie 10:00 w Urzędzie Miejskim w Tczewie (Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1,I piętro, sala nr 20).

Osoba przystępująca do przetargu powinna wpłacić podaną wyżej wysokość wadium na konto depozytowe Urzędu Miejskiego w Tczewie PeKaO SA I Oddział Gdańsk 68 1240 1242 1111 0010 0225 0598. Wadium w pieniądzu ze wskazanym numerem ewidencyjnym działki oraz imieniem i nazwiskiem lub nazwą osoby, na rzecz której następuje wpłata, musi wpłynąć na konto depozytowe Urzędu Miejskiego w Tczewie najpóźniej do dnia 06 października 2020 r. Termin zapłaty oznacza faktyczny wpływ środków na w/w konto bankowe. W przypadku wpłaty wadium za pośrednictwem poczty lub banków wpłaty należy dokonać z takim wyprzedzeniem, aby wyżej wymieniona kwota wadium wpłynęła na konto sprzedającego w określonym w ogłoszeniu terminie.

Położenie

Nazwa lokalizacji

Kapitańska 2

Miasto / Gmina

Gmina Miejska Tczew

Powiat

tczewski

Województwo

pomorskie

Powierzchnia nieruchomości

Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku) [ha]

0.01227

Cena

Orientacyjna cena gruntu [PLN/m2] włączając VAT

175

Połączenia transportowe

Droga dojazdowa do terenu (rodzaj drogi i jej szerokość)

droga asfaltowa

Autostrada / droga krajowa [km]

7km – A1, 1 km- droga krajowa nr 91

Kolej [km]

600 m

Bocznica kolejowa [km]

600 m

Najbliższe lotnisko międzynarodowe [km]

40 km – Gdańsk Rębiechowo

Najbliższe miasto wojewódzkie [km]

30 km- Gdańsk

Istniejąca infrastruktura

Elektryczność na terenie (T/N)

T

Gaz na terenie (T/N)

T

Woda na terenie (T/N)

T

Kanalizacja na terenie (T/N)

T

Telefony (T/N)

T

Informacje dotyczące nieruchomości

Własciciel / właściciele

Gmina Miejska Tczew

Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego (T/N)

T

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

budownictwo jednorodzinne

Charakterystyka działki

Klasa gruntów wraz z powierzchnią [ha]

Bp

Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych(T/N)

N

Odpady znajdujące się na terenie (T/N)

N

Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu (T/N)

N

Przeszkody podziemne (T/N)

N

Przeszkody występujące na powierzchni terenu (T/N)

T

Opis przeszkód występujących na powierzchni terenu

drzewa

Istniejące ograniczenia ekologiczne (T/N)

N

Budynki i zabudowania na terenie (T/N)

N

REKLAMA MIEJSKA