Informacje o inwestycji

Typ oferty:Greenfield
Rodzaj transakcji:Sprzedaż
Przeznaczenie w MPZP:Mieszkalne
Powierzchnia:1229 m2
Adres:83-110 Tczew, ul. Kapitańska
Cena wywoławcza:175 000 zł
Wolna od obciążeń:tak

Media

internet, kanalizacja, gaz, prąd, telefon, woda

Szczegóły

 1. Grunt niezabudowany – rodzaj użytku Bp (zurbanizowane tereny niezabudowane).
 2. Kształt działek regularny, zbliżony do prostokąta. Teren o konfiguracji płaskiej.
 3. Dojazd do nieruchomości drogą o nawierzchni asfaltowej.
 4. Na terenie działki 28/4 znajduje się kilka niewielkich drzew. Za usunięcie drzew lub krzewów pobiera się opłatę w przypadkach i na
  zasadach określonych w ustawie o ochronie przyrody i aktach wykonawczych.
 5. Uzbrojenie terenu- pełne. Z mapą uzbrojenia terenu można zapoznać się w pok. nr 55, II piętro budynku głównego Urzędu Miejskiego.
 6. Przez teren nieruchomości nie przebiegają instalacje uzbrojenia technicznego. Nie wyklucza się istnienia na terenie działek sieci nie wykazanych na mapie.
 7. Nieruchomości nie posiadają wykonanych przyłączy sieci technicznych. Warunki techniczne podłączenia do sieci uzbrojenia terenu oraz możliwość zapewnienia dostawy mediów określą dysponenci sieci na wniosek i koszt nabywcy nieruchomości.
 8. Gmina Miejska Tczew nie dysponuje danymi, co do warunków gruntowo- wodnych, występowania w gruncie zbywanej nieruchomości ewentualnych zanieczyszczeń oraz przykrytych warstwą gleby elementów będących pozostałością po konstrukcjach budowlanych. Osoby zamierzające wziąć udział w przetargu mogą za zgodą Gminy wykonać stosowne badania we własnym zakresie i na własny koszt.
 9. Należy zapoznać się z ustaleniami zawartymi w tekście i na rysunku Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego tereny w rejonie ul. Czatkowskiej w Tczewie.
 10. Obciążenia- nieruchomości wolne od obciążeń.
 11. Zobowiązania- przedmiotowe nieruchomości znajdują się w strefie ochrony archeologicznej; istnieje obowiązek wykonywania badań archeologicznych.

Położenie

Nazwa lokalizacji

Kapitańska 1

Miasto / Gmina

Gmina Miejska Tczew

Powiat

tczewski

Województwo

pomorskie

Powierzchnia nieruchomości

Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku) [ha]

0.0175

Cena

Orientacyjna cena gruntu [PLN/m2] włączając VAT

140

Połączenia transportowe

Droga dojazdowa do terenu (rodzaj drogi i jej szerokość)

droga asfaltowa

Autostrada / droga krajowa [km]

7km – A1, 1 km- droga krajowa nr 91

Kolej [km]

600 m

Bocznica kolejowa [km]

600 m

Najbliższe lotnisko międzynarodowe [km]

40 km – Gdańsk Rębiechowo

Najbliższe miasto wojewódzkie [km]

30 km- Gdańsk

Istniejąca infrastruktura

Elektryczność na terenie (T/N)

T

Gaz na terenie (T/N)

T

Woda na terenie (T/N)

T

Kanalizacja na terenie (T/N)

T

Telefony (T/N)

T

Informacje dotyczące nieruchomości

Własciciel / właściciele

Gmina Miejska Tczew

Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego (T/N)

T

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna

Charakterystyka działki

Klasa gruntów wraz z powierzchnią [ha]

Bp

Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych(T/N)

N

Odpady znajdujące się na terenie (T/N)

N

Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu (T/N)

N

Przeszkody podziemne (T/N)

N

Przeszkody występujące na powierzchni terenu (T/N)

T

Opis przeszkód występujących na powierzchni terenu

drzewa

Istniejące ograniczenia ekologiczne (T/N)

N

Budynki i zabudowania na terenie (T/N)

N

REKLAMA MIEJSKA