Przewozy uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Miejskiej Tczew do placówek oświatowych w celu realizacji obowiązku szkolnego i nauki

Szczegóły zamówienia Tryb: Przetarg nieograniczony Typ: Usługa Typ zamówienia: Postępowania w trybach otwartych Termin realizacji: czwartek, 31.12.2020 Przedmiotem zamówienia jest usługa transportowa polegająca na przewozie najkrótszą trasą uczniów niepełnosprawnych...
Informacja dla osób głuchych i słabosłyszących
Skip to content