Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla dobudowy segmentu budynku Sportowej Szkoły Podstawowej nr 2 w Tczewie

Szczegóły zamówienia Tryb: Przetarg nieograniczony Typ: Usługa Typ zamówienia: Tryb otwarty Przedmiot zamówienia II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: WYKONANIE KOMPLEKSOWEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA DOBUDOWY SEGMENTU BUDYNKU SPORTOWEJ SZKOŁY...

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją inwestycji pod nazwą: Rewitalizacja – Modernizacja budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tczewie przy ul. Dąbrowskiego 6 w ramach zadania pn.: „Rewitalizacja – Centrum Wspierania Rodziny”

Szczegóły zamówienia Tryb: Przetarg nieograniczony Typ: Usługa Typ zamówienia: Tryb otwarty Przedmiot zamówienia II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją inwestycji pod nazwą: Rewitalizacja...

Rewitalizacja – modernizacja budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tczewie przy ul. Dąbrowskiego 6, w ramach zadania pn. „Rewitalizacja – Centrum Wspierania Rodziny”

Szczegóły zamówienia Tryb: Przetarg nieograniczony Typ: Roboty budowlane Typ zamówienia: Postępowania w trybach otwartych Przedmiot zamówienia II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rewitalizacja - modernizacja budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w...

Pełnienie kompleksowego, wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa Centrum Wspierania Rodziny przy ul. Podgórnej 8 w Tczewie”

Szczegóły zamówienia Tryb: Przetarg nieograniczony Typ: Usługa Typ zamówienia: Postępowania w trybach otwartych II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pełnienie kompleksowego, wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.:...

Budowa Centrum Wspierania Rodziny przy ul. Podgórnej 8 w Tczewie

Szczegóły zamówienia Tryb: Przetarg nieograniczony Typ: Robota budowlana Typ zamówienia: Postępowania w trybach otwartych II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa Centrum Wspierania Rodziny przy ul. Podgórnej 8 w...

Budowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Tczewskich Saperów w Tczewie – etap I

Szczegóły zamówienia Tryb: Przetarg nieograniczony Typ: Robota budowlana Typ zamówienia: Postępowania w trybach otwartych II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Tczewskich Saperów...

Dostawa i montaż wyposażenia budynku Rodzinnego Klubu Zatorze przy ul. Elżbiety 19 B w Tczewie

Szczegóły zamówienia Tryb: Przetarg nieograniczony Typ: Dostawa Typ zamówienia: Postępowania w trybach otwartych 1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż wyposażenia budynku Rodzinnego Klubu Zatorze przy ul. Elżbiety 19...

Modernizacja kanalizacji deszczowej w ulicy Południowej i Pomorskiej w Tczewie

Szczegóły zamówienia Tryb: Przetarg nieograniczony Typ: Roboty budowlane Typ zamówienia: Postępowania w trybach otwartych Przedmiotem zamówienia jest modernizacja kanalizacji deszczowej w ulicy Południowej i Pomorskiej w Tczewie.        Modernizacja...

Udostępnienie serwera oraz urządzeń kopiująco-drukujących dla zapewnienia środowiska wydruku w Urzędzie Miejskim w Tczewie

Szczegóły zamówienia Tryb: Przetarg nieograniczony Typ: Usługa Typ zamówienia: Postępowania w trybach otwartych Przedmiot zamówienia II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Udostępnienie serwera oraz urządzeń kopiująco-drukujących dla zapewnienia środowiska wydruku...

Odbiór odpadów komunalnych z Gminy Miejskiej Tczew, jej jednostek organizacyjnych oraz instytucji kultury w 2020 roku

Szczegóły zamówienia Tryb: Przetarg nieograniczony Typ: Usługa Typ zamówienia: Postępowania w trybach otwartych Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z Gminy Miejskiej Tczew, jednostek organizacyjnych i...
Informacja dla osób głuchych i słabosłyszących
Skip to content