Wykonanie remontu i renowacji części kanału kanalizacji deszczowej zlokalizowanego przy ul. Czyżykowskiej w Tczewie

Szczegóły zamówienia Tryb: Przetarg nieograniczony Typ: robota budowlana Typ zamówienia: Tryb otwarty Przedmiot zamówienia II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie remontu i renowacji części kanału kanalizacji deszczowej zlokalizowanego przy...

Zakup i dostawa sprzętu i oprogramowania informatycznego w ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”

Postępowanie: BZP.271.3.8.2022 Tryb: Przetarg nieograniczony Rodzaj: Dostawy Ogłoszenie i szczegóły postępowania znajdują się na Platformie Zakupowej Zamawiającego: https://platformazakupowa.pl/transakcja/599596

Przewóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Miejskiej Tczew do placówek oświatowych w celu realizacji obowiązku szkolnego i nauki

Szczegóły zamówienia Tryb: Przetarg nieograniczony Typ: usługa Typ zamówienia: Tryb otwarty Przedmiot zamówienia II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przewozy uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Miejskiej Tczew do placówek oświatowych...

Odbiór odpadów komunalnych z Gminy Miejskiej Tczew, jej jednostek organizacyjnych oraz instytucji kultury w 2020 roku

Szczegóły zamówienia Tryb: Przetarg nieograniczony Typ: Usługa Typ zamówienia: Postępowania w trybach otwartych Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z Gminy Miejskiej Tczew, jednostek organizacyjnych i...

Dostawa serwerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania w ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” [NOWE]

Postępowanie: 2022/S 121-343404 Dostawa serwerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania w ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” BZP.271.3.23.2022 Tryb: Przetarg nieograniczonyRodzaj: Dostawy Ogłoszenie i szczegóły postępowania znajdują się...

Pełnienie kompleksowego, wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa Centrum Wspierania Rodziny przy ul. Podgórnej 8 w Tczewie”

Szczegóły zamówienia Tryb: Przetarg nieograniczony Typ: Usługa Typ zamówienia: Postępowania w trybach otwartych II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pełnienie kompleksowego, wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.:...

Dostawa i montaż wyposażenia budynku Rodzinnego Klubu Zatorze przy ul. Elżbiety 19 B w Tczewie

Szczegóły zamówienia Tryb: Przetarg nieograniczony Typ: Dostawa Typ zamówienia: Postępowania w trybach otwartych 1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż wyposażenia budynku Rodzinnego Klubu Zatorze przy ul. Elżbiety 19...

Udostępnienie serwera oraz urządzeń kopiująco-drukujących dla zapewnienia środowiska wydruku w Urzędzie Miejskim w Tczewie

Szczegóły zamówienia Tryb: Przetarg nieograniczony Typ: Usługa Typ zamówienia: Postępowania w trybach otwartych Przedmiot zamówienia II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Udostępnienie serwera oraz urządzeń kopiująco-drukujących dla zapewnienia środowiska wydruku...

Przewozy uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Miejskiej Tczew do placówek oświatowych w celu realizacji obowiązku szkolnego i nauki

Szczegóły zamówienia Tryb: Przetarg nieograniczony Typ: Usługa Typ zamówienia: Postępowania w trybach otwartych Termin realizacji: czwartek, 31.12.2020 Przedmiotem zamówienia jest usługa transportowa polegająca na przewozie najkrótszą trasą uczniów niepełnosprawnych...

Zakup i dostawa skanerów i urządzeń wielofunkcyjnych w ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” [NOWE]

Postępowanie: 2022/S 121-343471 Zakup i dostawa skanerów i urządzeń wielofunkcyjnych w ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” BZP.271.3.22.2022 Tryb: Przetarg nieograniczonyRodzaj: Dostawy Ogłoszenie i szczegóły postępowania znajdują się...
Informacja dla osób głuchych i słabosłyszących
Skip to content