Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją inwestycji “Budowa stadionu lekkoatletycznego przy ulicy Bałdowskiej w Tczewie – etap II”

Szczegóły zamówienia Tryb: Przetarg nieograniczony Typ: usługa Typ zamówienia: Tryb otwarty Przedmiot zamówienia II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją inwestycji „Budowa stadionu...

Przewozy uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Miejskiej Tczew do placówek oświatowych w celu realizacji obowiązku szkolnego i nauki

Szczegóły zamówienia Tryb: Przetarg nieograniczony Typ: Usługa Typ zamówienia: Postępowania w trybach otwartych Termin realizacji: czwartek, 31.12.2020 Przedmiotem zamówienia jest usługa transportowa polegająca na przewozie najkrótszą trasą uczniów niepełnosprawnych...

Budowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Tczewskich Saperów w Tczewie – etap I

Szczegóły zamówienia Tryb: Przetarg nieograniczony Typ: Robota budowlana Typ zamówienia: Postępowania w trybach otwartych II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Tczewskich Saperów...

Odbiór odpadów komunalnych z Gminy Miejskiej Tczew, jej jednostek organizacyjnych oraz instytucji kultury w 2021 roku

Szczegóły zamówienia Tryb: Przetarg nieograniczony Typ: usługa Typ zamówienia: Tryb otwarty Przedmiot zamówienia II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbiór odpadów komunalnych z Gminy Miejskiej Tczew, jej jednostek organizacyjnych...

Odbiór odpadów komunalnych z Gminy Miejskiej Tczew, jej jednostek organizacyjnych oraz instytucji kultury w 2020 roku

Szczegóły zamówienia Tryb: Przetarg nieograniczony Typ: Usługa Typ zamówienia: Postępowania w trybach otwartych Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z Gminy Miejskiej Tczew, jednostek organizacyjnych i...

Pełnienie kompleksowego, wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: “Budowa Centrum Wspierania Rodziny przy ul. Podgórnej 8 w Tczewie”

Szczegóły zamówienia Tryb: Przetarg nieograniczony Typ: Usługa Typ zamówienia: Postępowania w trybach otwartych II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pełnienie kompleksowego, wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.:...

Rewitalizacja – modernizacja budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tczewie przy ul. Dąbrowskiego 6, w ramach zadania pn. “Rewitalizacja – Centrum Wspierania Rodziny”

Szczegóły zamówienia Tryb: Przetarg nieograniczony Typ: Roboty budowlane Typ zamówienia: Postępowania w trybach otwartych Przedmiot zamówienia II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rewitalizacja - modernizacja budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w...

Prowadzenie konserwacji i eksploatacji urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie miasta Tczew będącego własnością Gminy Miejskiej Tczew w latach 2021–2022

Szczegóły zamówienia Tryb: Przetarg nieograniczony Typ: usługa Typ zamówienia: Tryb otwarty Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie konserwacji i eksploatacji urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie miasta Tczewa, będących własnością...

Świadczenie obsługi prawnej na rzecz Urzędu Miejskiego w Tczewie w latach 2021 – 2023

Szczegóły zamówienia Tryb: Przetarg nieograniczony Typ: usługa Typ zamówienia: Tryb otwarty Przedmiot zamówienia II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie obsługi prawnej na rzecz Urzędu Miejskiego w Tczewie w latach...

Budowa stadionu lekkoatletycznego przy ulicy Bałdowskiej w Tczewie – etap II

Szczegóły zamówienia Tryb: Przetarg nieograniczony Typ: robota budowlana Typ zamówienia: Tryb otwarty Przedmiot zamówienia II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa stadionu lekkoatletycznego przy ulicy Bałdowskiej w Tczewie – etap...

Koronawirus - ważne informacje

X
Informacja dla osób głuchych i słabosłyszących
Skip to content