Zakup i dostawa sprzętu i oprogramowania informatycznego w ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”

Postępowanie: BZP.271.3.8.2022 Tryb: Przetarg nieograniczony Rodzaj: Dostawy Ogłoszenie i szczegóły postępowania znajdują się na Platformie Zakupowej Zamawiającego: https://platformazakupowa.pl/transakcja/599596

Dostawa serwerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania w ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” [NOWE]

Postępowanie: 2022/S 121-343404 Dostawa serwerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania w ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” BZP.271.3.23.2022 Tryb: Przetarg nieograniczonyRodzaj: Dostawy Ogłoszenie i szczegóły postępowania znajdują się...

Zakup i dostawa skanerów i urządzeń wielofunkcyjnych w ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” [NOWE]

Postępowanie: 2022/S 121-343471 Zakup i dostawa skanerów i urządzeń wielofunkcyjnych w ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” BZP.271.3.22.2022 Tryb: Przetarg nieograniczonyRodzaj: Dostawy Ogłoszenie i szczegóły postępowania znajdują się...

Budowa stadionu lekkoatletycznego przy ulicy Bałdowskiej w Tczewie – etap II

Szczegóły zamówienia Tryb: Przetarg nieograniczony Typ: robota budowlana Typ zamówienia: Tryb otwarty Przedmiot zamówienia II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa stadionu lekkoatletycznego przy ulicy Bałdowskiej w Tczewie – etap...

Dostawa i montaż wyposażenia budynku Rodzinnego Klubu Zatorze przy ul. Elżbiety 19 B w Tczewie

Szczegóły zamówienia Tryb: Przetarg nieograniczony Typ: Dostawa Typ zamówienia: Postępowania w trybach otwartych 1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż wyposażenia budynku Rodzinnego Klubu Zatorze przy ul. Elżbiety 19...

Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla dobudowy segmentu budynku Sportowej Szkoły Podstawowej nr 2 w Tczewie

Szczegóły zamówienia Tryb: Przetarg nieograniczony Typ: Usługa Typ zamówienia: Tryb otwarty Przedmiot zamówienia II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: WYKONANIE KOMPLEKSOWEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA DOBUDOWY SEGMENTU BUDYNKU SPORTOWEJ SZKOŁY...

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją inwestycji „Budowa stadionu lekkoatletycznego przy ulicy Bałdowskiej w Tczewie – etap II”

Szczegóły zamówienia Tryb: Przetarg nieograniczony Typ: usługa Typ zamówienia: Tryb otwarty Przedmiot zamówienia II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją inwestycji „Budowa stadionu...

Odbiór odpadów komunalnych z Gminy Miejskiej Tczew, jej jednostek organizacyjnych oraz instytucji kultury w 2020 roku

Szczegóły zamówienia Tryb: Przetarg nieograniczony Typ: Usługa Typ zamówienia: Postępowania w trybach otwartych Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z Gminy Miejskiej Tczew, jednostek organizacyjnych i...

Przewóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Miejskiej Tczew do placówek oświatowych w celu realizacji obowiązku szkolnego i nauki

Szczegóły zamówienia Tryb: Przetarg nieograniczony Typ: usługa Typ zamówienia: Tryb otwarty Przedmiot zamówienia II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przewozy uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Miejskiej Tczew do placówek oświatowych...

Odbiór odpadów komunalnych z Gminy Miejskiej Tczew, jej jednostek organizacyjnych oraz instytucji kultury w 2021 roku

Szczegóły zamówienia Tryb: Przetarg nieograniczony Typ: usługa Typ zamówienia: Tryb otwarty Przedmiot zamówienia II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbiór odpadów komunalnych z Gminy Miejskiej Tczew, jej jednostek organizacyjnych...
Informacja dla osób głuchych i słabosłyszących
Skip to content