Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla dobudowy segmentu budynku Sportowej Szkoły Podstawowej nr 2 w Tczewie

Szczegóły zamówienia Tryb: Przetarg nieograniczony Typ: Usługa Typ zamówienia: Tryb otwarty

Rewitalizacja – modernizacja budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tczewie przy ul. Dąbrowskiego 6, w ramach zadania pn. “Rewitalizacja – Centrum Wspierania Rodziny”

Szczegóły zamówienia Tryb: Przetarg nieograniczony Typ: Roboty budowlane Typ zamówienia: Postępowania w...

Pełnienie kompleksowego, wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: “Budowa Centrum Wspierania Rodziny przy ul. Podgórnej 8 w Tczewie”

Szczegóły zamówienia Tryb: Przetarg nieograniczony Typ: Usługa Typ zamówienia: Postępowania w trybach...

Budowa Centrum Wspierania Rodziny przy ul. Podgórnej 8 w Tczewie

Szczegóły zamówienia Tryb: Przetarg nieograniczony Typ: Robota budowlana Typ zamówienia: Postępowania w...

Budowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Tczewskich Saperów w Tczewie – etap I

Szczegóły zamówienia Tryb: Przetarg nieograniczony Typ: Robota budowlana Typ zamówienia: Postępowania w...

Dostawa i montaż wyposażenia budynku Rodzinnego Klubu Zatorze przy ul. Elżbiety 19 B w Tczewie

Szczegóły zamówienia Tryb: Przetarg nieograniczony Typ: Dostawa Typ zamówienia: Postępowania w trybach...

Modernizacja kanalizacji deszczowej w ulicy Południowej i Pomorskiej w Tczewie

Szczegóły zamówienia Tryb: Przetarg nieograniczony Typ: Roboty budowlane Typ zamówienia: Postępowania w...

Udostępnienie serwera oraz urządzeń kopiująco-drukujących dla zapewnienia środowiska wydruku w Urzędzie Miejskim w Tczewie

Szczegóły zamówienia Tryb: Przetarg nieograniczony Typ: Usługa Typ zamówienia: Postępowania w trybach...

Odbiór odpadów komunalnych z Gminy Miejskiej Tczew, jej jednostek organizacyjnych oraz instytucji kultury w 2020 roku

Szczegóły zamówienia Tryb: Przetarg nieograniczony Typ: Usługa Typ zamówienia: Postępowania w trybach...
Skip to content