Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: “Wymiana kanalizacji deszczowej w ulicy Prusa w Tczewie”

Szczegóły zamówienia Typ: UsługaTyp zamówienia: Postępowania w trybach innych niż "otwarte" Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: “wymiana kanalizacji...

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja oświetlenia ulicy Ogrodowej i Wąskiej w Tczewie”

Szczegóły zamówienia Typ: UsługaTyp zamówienia: Postępowania w trybach innych niż "otwarte" Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: "Modernizacja oświetlenia...

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Tczewskich Saperów w Tczewie”

Szczegóły zamówienia Typ: UsługaTyp zamówienia: Postępowania w trybach innych niż "otwarte" Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: “Budowa sieci kanalizacji deszczowej...

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn: „Wymiana odcinka kanalizacji deszczowej w ulicy Za Dworcem w Tczewie w ramach bieżącej konserwacji”

Szczegóły zamówienia Typ: usługaTyp zamówienia: Tryb inny niż otwarte Przedmiot zamówienia Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn: „Wymiana odcinka kanalizacji deszczowej w ulicy Za Dworcem w Tczewie...

Dostawa samochodu osobowego elektrycznego dla Straży Miejskiej w Tczewie

Szczegóły zamówienia Typ: dostawaTyp zamówienia: Tryb inny niż otwarte Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodu osobowego elektrycznego dla Straży Miejskiej w Tczewie. Załączono pliki Zapytanie ofertowe Opis przedmiotu zamówienia Formularz oferty Projekt umowy Pytania...

Eksploatacja fontann oraz zdrojów wodnych w okresie od maja do października 2021 r.

Szczegóły zamówienia Typ: usługaTyp zamówienia: Tryb inny niż otwarte Załączono pliki Informacja o udzieleniu zamówienia

Dostawa samochodu osobowego elektrycznego dla Straży Miejskiej w Tczewie

Szczegóły zamówienia Typ: dostawaTyp zamówienia: Tryb inny niż otwarte Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodu osobowego elektrycznego dla Straży Miejskiej w Tczewie. Załączono pliki Zapytanie ofertowe Opis przedmiotu zamówienia Formularz oferty Projekt umowy Pytania...

Opracowanie dokumentacji projektowej remontu drewnianej więźby dachowej wraz z pokryciem z dachówki ceramicznej budynku Urzędu Miejskiego w Tczewie przy Pl. Piłsudskiego 1

Szczegóły zamówienia Typ: usługaTyp zamówienia: Tryb inny niż otwarte Przedmiot zamówienia Opracowanie dokumentacji projektowej remontu drewnianej więźby dachowej wraz z pokryciem z dachówki ceramicznej budynku Urzędu Miejskiego w Tczewie...

Dostawa samochodu osobowego elektrycznego dla Straży Miejskiej w Tczewie

Szczegóły zamówienia Typ: dostawaTyp zamówienia: Tryb inny niż otwarte Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodu osobowego elektrycznego dla Straży Miejskiej w Tczewie. Załączono pliki Zapytanie ofertowe Opis przedmiotu zamówienia Formularz oferty Projekt umowy Pytania...

Oczyszczanie rowów melioracyjnych, odcinka Kanału Młyńskiego oraz oczyszczanie piaskowników w Tczewie

Szczegóły zamówienia Typ: usługaTyp zamówienia: Tryb inny niż otwarte Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest oczyszczanie rowów melioracyjnych, odcinka Kanału Młyńskiego oraz oczyszczanie piaskowników w Tczewie. Załączono pliki Informacja o udzieleniu zamówienia
Informacja dla osób głuchych i słabosłyszących
Skip to content