Eksploatacja fontann oraz zdrojów wodnych w okresie od maja do listopada 2022 r.

Szczegóły zamówienia Typ: usługaTyp zamówienia: Postępowania w trybach innych niż "otwarte" Załączono pliki Informacja o udzieleniu zamówienia

Oczyszczenie rowów melioracyjnych odcinka Kanału Młyńskiego oraz czyszczenie piaskowników na terenie Gminy Miejskiej Tczew.

Szczegóły zamówienia Typ: usługaTyp zamówienia: Postępowania w trybach innych niż "otwarte" Załączono pliki Informacja o udzieleniu zamówienia

Pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Miejskim w Tczewie oraz gminnych jednostkach organizacyjnych i samorządowych instytucjach kultury wraz z pełnieniem funkcji osoby do obsługi zgłoszeń na gruncie

Szczegóły zamówienia Typ: usługaTyp zamówienia: Postępowania w trybach innych niż "otwarte" Załączono pliki Informacja o udzieleniu zamówienia

Usługa szacowania wartości nieruchomości

Szczegóły zamówienia Typ: usługaTyp zamówienia: Postępowania w trybach innych niż "otwarte" Załączono pliki Informacja o udzieleniu zamówienia

Druk „Panoramy Miasta” – biuletynu informacyjnego samorządu miasta Tczewa.

Szczegóły zamówienia Typ: usługaTyp zamówienia: Postępowania w trybach innych niż "otwarte" Załączono pliki Informacja o udzieleniu zamówienia

Bezprzewodowy Internet Hot Spot dla mieszkańców Tczewa – zapewnienie dostępu do Internetu dla miasta Tczewa

Szczegóły zamówienia Typ: usługaTyp zamówienia: Postępowania w trybach innych niż "otwarte" Załączono pliki Informacja o udzieleniu zamówienia

Systematyczna dostawa materiałów biurowych i papieru do Urzędu Miejskiego w Tczewie w 2022 roku

Szczegóły zamówienia Typ: usługaTyp zamówienia: Postępowania w trybach innych niż "otwarte" Załączono pliki Informacja o udzieleniu zamówienia

Druk „Panoramy Miasta” – biuletynu informacyjnego samorządu miasta Tczewa

Szczegóły zamówienia Typ: usługaTyp zamówienia: Postępowania w trybach innych niż "otwarte" Załączono pliki Informacja o unieważnieniu zamówienia

Częściowe utwardzenie terenu dz. nr 205 i 193/2 obr. 4 przy ulicy Topolowej w Tczewie wraz z nasadzeniami drzew alejowych

Szczegóły zamówienia Typ: Robota budowlanaTyp zamówienia: Postępowania w trybach innych niż "otwarte" Załączono pliki Informacja o udzieleniu zamówienia

Dostawa bezzałogowego statku powietrznego wraz z osprzętem, zwanego dalej „dronem”, na potrzeby Straży Miejskiej w Tczewie

Szczegóły zamówienia Typ: UsługaTyp zamówienia: Postępowania w trybach innych niż "otwarte" Przedmiotem zamówienia jest dostawa bezzałogowego statku powietrznego wraz z osprzętem, zwanego dalej „dronem”,...
Informacja dla osób głuchych i słabosłyszących
Skip to content