Plan postępowań o udzielenie zamówień jakie przewiduje przeprowadzić Zamawiający w 2020 r.

L.p.Przewidywany termin wszczęcia postępowania w ujęciu miesięcznymPrzewidywany tryb udzielenia  zamówieniaRodzaj zamówienia (robota budowlana, usługa, dostawa)Przedmiot zamówieniaOrientacyjna wartość zamówienia (bez podatku VAT)  w złotych styczeńprzetarg nieograniczonyrobota...
Skip to content