Plan postępowań o udzielenie zamówień jakie przewiduje przeprowadzić Zamawiający w 2021 r.

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 nie objętych ustawą PZP: Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 nie objętych ustawą PZPPobierz Plan postępowań...

Plan postępowań o udzielenie zamówień jakie przewiduje przeprowadzić Zamawiający w 2020 r.

L.p.Przewidywany termin wszczęcia postępowania w ujęciu miesięcznymPrzewidywany tryb udzielenia  zamówieniaRodzaj zamówienia (robota budowlana, usługa, dostawa)Przedmiot zamówieniaOrientacyjna wartość zamówienia (bez podatku VAT)  w złotych styczeńprzetarg nieograniczonyrobota...
Informacja dla osób głuchych i słabosłyszących
Skip to content