Wrota Tczewa, dla rozwoju usług społeczeństwa informacyjnego

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego PROJEKT: Wrota Tczewa, dla rozwoju usług...

Rewitalizacja Strefy A Obszaru Zdegradowanego Starego Miasta w Tczewie

PROJEKT: Rewitalizacja strefy A obszaru zdegradowanego Starego Miasta w Tczewie PROGRAM: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, finansowanie...

Dom Przedsiębiorcy w Tczewie

PROJEKT: Dom Przedsiębiorcy w Tczewie PROGRAM: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, finansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.W...

Budowa infrastruktury transportowego węzła integracyjnego w Tczewie

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego PROJEKT: Budowa infrastruktury transportowego węzła integracyjnego w...

Infrastruktura turystyczna drogi wodnej Berlin – Kaliningrad – Kłajpeda w Tczewie i Kłajpedzie

PROJEKT: Infrastruktura turystyczna drogi wodnej Berlin – Kaliningrad – Kłajpeda w Tczewie i Kłajpedzie PROGRAM: Sąsiedztwa Litwa, Polska i Obwód Kaliningradzki...

Wykorzystanie Śródlądowych Dróg Wodnych dla Rozwoju Regionalnego (akronim InWater)

PROJEKT: Wykorzystanie Śródlądowych Dróg Wodnych dla Rozwoju Regionalnego (akronim InWater) PROGRAM: Inicjatywa Wspólnotowa Interreg III B, Region Morza Bałtyckiego

Potencjał obszarów położonych w głębi lądu na rzecz rozwoju przestrzennego, w aspekcie procesów degradacji. Akronim: HINTERLAND

PROJEKT: Potencjał obszarów położonych w głębi lądu na rzecz rozwoju przestrzennego, w aspekcie procesów degradacji. Akronim: HINTERLAND PROGRAM: Inicjatywa Wspólnotowa Interreg...

Centrum Wystawienniczo-Regionalne Dolnej Wisły w Tczewie

PROJEKT: Centrum Wystawienniczo-Regionalne Dolnej Wisły w Tczewie PROGRAM: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006, finansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju...

Promowanie zrównoważonego rozwoju poprzez wykorzystanie naturalnych walorów przyrodniczych Tczewa

PROJEKT: Promowanie zrównoważonego rozwoju poprzez wykorzystanie naturalnych walorów przyrodniczych Tczewa PROGRAM: Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru GospodarczegoGłównym celem projektu było wdrażanie zasad...

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Miejskiej Tczew

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Miejskiej Tczew jest dokumentem opracowanym zgodnie z wytycznymi Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, na zlecenie Prezydenta Miasta Tczewa. Wykonanie projektu jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. Aktualizacja Planu wynika przede wszystkim z konieczności wprowadzenia zmian w harmonogramie działań przewidzianych do realizacji.
Skip to content