Sięgnijmy po więcej- rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Gminy Miejskiej Tczew

PROJEKT:„Sięgnijmy po więcej- rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Gminy Miejskiej Tczew.” PROGRAM:Projekt współfinansowany z...

Budowa ulicy Nowosuchostrzyckiej od skrzyżowania z ul. Żwirki do skrzyżowania z ul. Jagiellońską w Tczewie (II etap)

PROJEKT: Budowa ulicy Nowosuchostrzyckiej od skrzyżowania z ul. Żwirki do skrzyżowania z ul. Jagiellońską w Tczewie (II etap). PROGRAM: Program...

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Miejskiej Tczew

PROJEKT: Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Miejskiej Tczew PROGRAM: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013. ŹRÓDŁO...

Budowa ulicy Nowosuchostrzyckiej

PROJEKT: Budowa ulicy Nowosuchostrzyckiej od skrzyżowania z Al. Solidarności (droga krajowa nr 91) do skrzyżowania z ul. Żwirki w Tczewie.

Nowe centrum usługowe Tczewa na rzecz rozwoju Trójmiejskiego Obszaru Metropolitalnego

PROJEKT: Nowe centrum usługowe Tczewa na rzecz rozwoju Trójmiejskiego Obszaru Metropolitalnego PROGRAM: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013.

Interloc – podniesienie międzynarodowych kompetencji władz lokalnych

PROJEKT: Interloc- podniesienie międzynarodowych kompetencji władz lokalnych. PROGRAM: Południowy Bałtyk LIDER PROJEKTU: Sölvesborg- Szwecja. PARTNERZY:

Metropolitalna Platforma Wymiany Praktyk Samorządowych

PROJEKT: Metropolitalna Platforma Wymiany Praktyk Samorządowych PROGRAM: Pomoc Techniczna, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. LIDER PROJEKTU: Gdański Obszar...

Szansa małego ucznia – indywidualizacja nauczania początkowego w Tczewie

PROJEKT: Szansa małego ucznia - indywidualizacja nauczania początkowego w Tczewie PROGRAM: Kapitał Ludzki, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Central MeetBike

PROJEKT: Central MeetBike- Wzrost poziomu zrównoważonego transportu w miastach Europy Środkowej poprzez poprawę promocji roweru i sieci współpracy międzynarodowej. PROGRAM: Central...

Pętla Żuławska – rozwój turystyki wodnej. Etap I. Zadanie Gminy Miejskiej Tczew pn.: „Budowa pomostów cumowniczych w Tczewie”

PROJEKT: Pętla Żuławska – rozwój turystyki wodnej. Etap I.Zadanie Gminy Miejskiej Tczew pn.: „Budowa pomostów cumowniczych w Tczewie” PROGRAM: Program Operacyjny...
Skip to content