Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Miejskiej Tczew

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Miejskiej Tczew jest dokumentem opracowanym zgodnie z wytycznymi Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, na zlecenie Prezydenta Miasta Tczewa. Wykonanie projektu jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. Aktualizacja Planu wynika przede wszystkim z konieczności wprowadzenia zmian w harmonogramie działań przewidzianych do realizacji.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Miejskiej Tczew

PROJEKT: Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Miejskiej Tczew PROGRAM: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013. ŹRÓDŁO...

Tczewski Bon Rowerowy – program rozwoju ruchu rowerowego “Hop na Rower!”

zew wprowadza Tczewski Bon Rowerowy - program rozwoju ruchu rowerowego „Hop na Rower!”, którego celem będzie pobudzenie ruchu rowerowego w dobie pandemii koronowirusa COVID-19.

Nowe centrum usługowe Tczewa na rzecz rozwoju Trójmiejskiego Obszaru Metropolitalnego

PROJEKT: Nowe centrum usługowe Tczewa na rzecz rozwoju Trójmiejskiego Obszaru Metropolitalnego PROGRAM: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013.

Partnerstwo miast średnich pomorza i północnej wielkopolski na rzecz wdrażania e-usług

Informacje ogólne Projekt partnerski pt. „Partnerstwo miast średnich pomorza i północnej wielkopolski na rzecz wdrażania e-usług” jest realizowany od 10.12.2018 r....

Zdalna Szkoła+ Wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego

Zadanie sfinansowane w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej I - Powszechny dostęp do szybkiego internetu, działania 1.1 - Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach.

Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 – Partnerstwo Miasta Tczewa

Projekt: Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 – Partnerstwo Miasta Tczewa. Program: Projekt współfinansowany...

Miasto od-nowa – rewitalizacja Starego Miasta i Zatorza

PROGRAM: Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Promowanie zrównoważonego rozwoju poprzez wykorzystanie naturalnych walorów przyrodniczych Tczewa

PROJEKT: Promowanie zrównoważonego rozwoju poprzez wykorzystanie naturalnych walorów przyrodniczych Tczewa PROGRAM: Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru GospodarczegoGłównym celem projektu było wdrażanie zasad...

Wykorzystanie Śródlądowych Dróg Wodnych dla Rozwoju Regionalnego (akronim InWater)

PROJEKT: Wykorzystanie Śródlądowych Dróg Wodnych dla Rozwoju Regionalnego (akronim InWater) PROGRAM: Inicjatywa Wspólnotowa Interreg III B, Region Morza Bałtyckiego
Skip to content