Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Miejskiej Tczew

PROJEKT: Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Miejskiej Tczew PROGRAM: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013. ŹRÓDŁO DOFINANSOWANIA: Europejski Fundusz Spójności TERMIN REALIZACJI: 30.09.2014 rok – 31.05.2015 rok PRZEDMIOT PROJEKTU: Celem głównym...

Rewitalizacja Strefy A Obszaru Zdegradowanego Starego Miasta w Tczewie

PROJEKT: Rewitalizacja strefy A obszaru zdegradowanego Starego Miasta w Tczewie PROGRAM: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, finansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.Celem projektu...

Sięgnijmy po więcej- rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Gminy Miejskiej Tczew

PROJEKT:„Sięgnijmy po więcej- rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Gminy Miejskiej Tczew.” PROGRAM:Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego...

Zdalna Szkoła+ Wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego

Zadanie sfinansowane w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej I - Powszechny dostęp do szybkiego internetu, działania 1.1 - Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach.

Metropolitalna Platforma Wymiany Praktyk Samorządowych

PROJEKT: Metropolitalna Platforma Wymiany Praktyk Samorządowych PROGRAM: Pomoc Techniczna, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. LIDER PROJEKTU: Gdański Obszar Metropolitalny PARTNERZY: jednostki samorządu terytorialnego zrzeszone w GOM i PUMA. Najważniejszym celem projektu...

Nowe centrum usługowe Tczewa na rzecz rozwoju Trójmiejskiego Obszaru Metropolitalnego

PROJEKT: Nowe centrum usługowe Tczewa na rzecz rozwoju Trójmiejskiego Obszaru Metropolitalnego PROGRAM: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013. ŹRÓDŁO DOFINANSOWANIA: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. TERMIN REALIZACJI: 01.06.2013 rok –...

Central MeetBike

PROJEKT: Central MeetBike- Wzrost poziomu zrównoważonego transportu w miastach Europy Środkowej poprzez poprawę promocji roweru i sieci współpracy międzynarodowej. PROGRAM: Central Europe (Europa Środkowa) LIDER PROJEKTU: Transport Research Centre,...

Partnerstwo miast średnich pomorza i północnej wielkopolski na rzecz wdrażania e-usług

Informacje ogólne: Projekt partnerski pt. „Partnerstwo miast średnich pomorza i północnej wielkopolski na rzecz wdrażania e-usług” jest realizowany od 10.12.2018 r. do 31.03.2020 r. wspólnie przez następujące...

Pętla Żuławska – rozwój turystyki wodnej. Etap I. Zadanie Gminy Miejskiej Tczew pn.: „Budowa pomostów cumowniczych w Tczewie”

PROJEKT: Pętla Żuławska – rozwój turystyki wodnej. Etap I.Zadanie Gminy Miejskiej Tczew pn.: „Budowa pomostów cumowniczych w Tczewie” PROGRAM: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, finansowanie...

Szansa małego ucznia – indywidualizacja nauczania początkowego w Tczewie

PROJEKT: Szansa małego ucznia - indywidualizacja nauczania początkowego w Tczewie PROGRAM: Kapitał Ludzki, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Głównym celem projektu jest wsparcie indywidualnego rozwoju uczniów klas I...

Numer infolinii oraz SMS, gdzie można zgłaszać awarie oświetlenia: 797 301 400, strona internetowa: energa-oswietlenie.pl

X
Informacja dla osób głuchych i słabosłyszących
Skip to content