Wrota Tczewa, dla rozwoju usług społeczeństwa informacyjnego

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego PROJEKT: Wrota Tczewa, dla rozwoju usług społeczeństwa informacyjnego PROGRAM: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa...

Rewitalizacja Strefy A Obszaru Zdegradowanego Starego Miasta w Tczewie

PROJEKT: Rewitalizacja strefy A obszaru zdegradowanego Starego Miasta w Tczewie PROGRAM: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, finansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.Celem projektu...

Dom Przedsiębiorcy w Tczewie

d PROJEKT: Dom Przedsiębiorcy w Tczewie PROGRAM: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, finansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.W wyniku modernizacji obiektu przy ul. Westerplatte...

Budowa infrastruktury transportowego węzła integracyjnego w Tczewie

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego PROJEKT: Budowa infrastruktury transportowego węzła integracyjnego w Tczewie PROGRAM: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego...

Infrastruktura turystyczna drogi wodnej Berlin – Kaliningrad – Kłajpeda w Tczewie i Kłajpedzie

PROJEKT: Infrastruktura turystyczna drogi wodnej Berlin – Kaliningrad – Kłajpeda w Tczewie i Kłajpedzie PROGRAM: Sąsiedztwa Litwa, Polska i Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej Interreg IIIA,  współfinansowany z...

Wykorzystanie Śródlądowych Dróg Wodnych dla Rozwoju Regionalnego (akronim InWater)

PROJEKT: Wykorzystanie Śródlądowych Dróg Wodnych dla Rozwoju Regionalnego (akronim InWater) PROGRAM: Inicjatywa Wspólnotowa Interreg III B, Region Morza Bałtyckiego Celem projektu była aktywizacja śródlądowych dróg wodnych, jako elementu...

Potencjał obszarów położonych w głębi lądu na rzecz rozwoju przestrzennego, w aspekcie procesów degradacji. Akronim: HINTERLAND

PROJEKT: Potencjał obszarów położonych w głębi lądu na rzecz rozwoju przestrzennego, w aspekcie procesów degradacji. Akronim: HINTERLAND PROGRAM: Inicjatywa Wspólnotowa Interreg III B, Region Morza BałtyckiegoProjekt miał...

Centrum Wystawienniczo-Regionalne Dolnej Wisły w Tczewie

PROJEKT: Centrum Wystawienniczo-Regionalne Dolnej Wisły w Tczewie PROGRAM: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006, finansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju RegionalnegoCelem projektu było wykorzystanie zasobów kultury,...

Promowanie zrównoważonego rozwoju poprzez wykorzystanie naturalnych walorów przyrodniczych Tczewa

PROJEKT: Promowanie zrównoważonego rozwoju poprzez wykorzystanie naturalnych walorów przyrodniczych Tczewa PROGRAM: Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru GospodarczegoGłównym celem projektu było wdrażanie zasad zrównoważonego rozwoju, polegających na wykorzystaniu zasobów...

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Miejskiej Tczew

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Miejskiej Tczew jest dokumentem opracowanym zgodnie z wytycznymi Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, na zlecenie Prezydenta Miasta Tczewa. Wykonanie projektu jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. Aktualizacja Planu wynika przede wszystkim z konieczności wprowadzenia zmian w harmonogramie działań przewidzianych do realizacji.

Numer infolinii oraz SMS, gdzie można zgłaszać awarie oświetlenia: 797 301 400, strona internetowa: energa-oswietlenie.pl

X
Informacja dla osób głuchych i słabosłyszących
Skip to content