Infrastruktura turystyczna drogi wodnej Berlin – Kaliningrad – Kłajpeda w Tczewie i Kłajpedzie

PROJEKT: Infrastruktura turystyczna drogi wodnej Berlin – Kaliningrad – Kłajpeda w Tczewie i Kłajpedzie PROGRAM: Sąsiedztwa Litwa, Polska i Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej Interreg IIIA,  współfinansowany z...

Tak zmienił się Tczew (2019 – 2023)

https://www.youtube.com/watch?v=J7n_p-65lzo

Zdalna Szkoła. Wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego

Zadanie sfinansowane w  ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020  Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1: „Wyeliminowanie...

Cyberbezpieczny Samorząd – dofinansowanie dla Tczewa

Gmina Miejska Tczew otrzymała dofinansowanie w wysokości 850 000 zł z programu „Cyberbezpieczny Samorząd”, realizowanego przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa. Jest to projekt skierowany...

Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Miejskiej Tczew

PROJEKT: Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Miejskiej Tczew PROGRAM: Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego...

Dom Przedsiębiorcy w Tczewie

d PROJEKT: Dom Przedsiębiorcy w Tczewie PROGRAM: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, finansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.W wyniku modernizacji obiektu przy ul. Westerplatte...

Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 – Partnerstwo Miasta Tczewa

Projekt: Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 – Partnerstwo Miasta Tczewa. Program: Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w...

Wrota Tczewa, dla rozwoju usług społeczeństwa informacyjnego

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego PROJEKT: Wrota Tczewa, dla rozwoju usług społeczeństwa informacyjnego PROGRAM: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa...

Potencjał obszarów położonych w głębi lądu na rzecz rozwoju przestrzennego, w aspekcie procesów degradacji. Akronim: HINTERLAND

PROJEKT: Potencjał obszarów położonych w głębi lądu na rzecz rozwoju przestrzennego, w aspekcie procesów degradacji. Akronim: HINTERLAND PROGRAM: Inicjatywa Wspólnotowa Interreg III B, Region Morza BałtyckiegoProjekt miał...

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Miejskiej Tczew

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Miejskiej Tczew jest dokumentem opracowanym zgodnie z wytycznymi Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, na zlecenie Prezydenta Miasta Tczewa. Wykonanie projektu jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. Aktualizacja Planu wynika przede wszystkim z konieczności wprowadzenia zmian w harmonogramie działań przewidzianych do realizacji.

Numer infolinii oraz SMS, gdzie można zgłaszać awarie oświetlenia: 797 301 400, strona internetowa: energa-oswietlenie.pl

X
Informacja dla osób głuchych i słabosłyszących
Skip to content