Interloc – podniesienie międzynarodowych kompetencji władz lokalnych

PROJEKT: Interloc- podniesienie międzynarodowych kompetencji władz lokalnych. PROGRAM: Południowy Bałtyk LIDER PROJEKTU: Sölvesborg- Szwecja. PARTNERZY projektu: Karlshamn SzwecjaOlofström SzwecjaGuldborgsund DaniaSlagelse DaniaKwidzyn PolskaTczew Polska PARTNERZY WSPIERAJĄCY: Region Blekinge SzwecjaRegion Själland DaniaUrząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego...

Zdalna Szkoła+ Wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego

Zadanie sfinansowane w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej I - Powszechny dostęp do szybkiego internetu, działania 1.1 - Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach.

Cyfrowa Gmina

Gmina Miejska Tczew otrzymała grant na cyfryzację urzędu i jednostek podległych oraz nadzorowanych poprzez nabycie sprzętu IT i oprogramowania, licencji niezbędnych do realizacji e-usług...

Budowa węzła integracyjnego Tczew wraz z trasami dojazdowymi

PROJEKT: Budowa węzła integracyjnego Tczew wraz z trasami dojazdowymi PROGRAM: Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś...

Szansa małego ucznia – indywidualizacja nauczania początkowego w Tczewie

PROJEKT: Szansa małego ucznia - indywidualizacja nauczania początkowego w Tczewie PROGRAM: Kapitał Ludzki, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Głównym celem projektu jest wsparcie indywidualnego rozwoju uczniów klas I...

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Miejskiej Tczew

PROJEKT: Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Miejskiej Tczew PROGRAM: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013. ŹRÓDŁO DOFINANSOWANIA: Europejski Fundusz Spójności TERMIN REALIZACJI: 30.09.2014 rok – 31.05.2015 rok PRZEDMIOT PROJEKTU: Celem głównym...

Potencjał obszarów położonych w głębi lądu na rzecz rozwoju przestrzennego, w aspekcie procesów degradacji. Akronim: HINTERLAND

PROJEKT: Potencjał obszarów położonych w głębi lądu na rzecz rozwoju przestrzennego, w aspekcie procesów degradacji. Akronim: HINTERLAND PROGRAM: Inicjatywa Wspólnotowa Interreg III B, Region Morza BałtyckiegoProjekt miał...

Metropolitalna Platforma Wymiany Praktyk Samorządowych

PROJEKT: Metropolitalna Platforma Wymiany Praktyk Samorządowych PROGRAM: Pomoc Techniczna, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. LIDER PROJEKTU: Gdański Obszar Metropolitalny PARTNERZY: jednostki samorządu terytorialnego zrzeszone w GOM i PUMA. Najważniejszym celem projektu...

Miasto od-nowa – rewitalizacja Starego Miasta i Zatorza w Tczewie

PROGRAM: Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa: 9 Konwersja Działanie: 8.1. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne –...

Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 – Partnerstwo Miasta Tczewa

Projekt: Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 – Partnerstwo Miasta Tczewa. Program: Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w...
Informacja dla osób głuchych i słabosłyszących
Skip to content