Informacja dla osób głuchych i słabosłyszących

Urząd Miejski w Tczewie realizując zapisy ustawy z dnia 19.07.2019r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, umożliwia osobom głuchym lub słabosłyszącym korzystanie z pomocy tłumacza języka migowego online.

Deklaracja dostępności

Urząd Miejski w Tczewie zobowiązuje się zapewnić dostępność swoich stron internetowych zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron...

Ochrona danych osobowych

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), Urząd Miasta w Tczewie informuje o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych.

Przydatne linki

ZHP (Hufiec Tczew)Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o. o.Festiwal Grzegorza CiechowskiegoPolska PiękniejeOchotniczy Hufiec PracyTowarzystwo Miłośników Ziemi TczewskiejCentralne Muzeum MorskieEuropejski Fundusz SpołecznyZEC TczewPortal Unii...

Numer infolinii oraz SMS, gdzie można zgłaszać awarie oświetlenia: 797 301 400, strona internetowa: energa-oswietlenie.pl

X
Informacja dla osób głuchych i słabosłyszących
Skip to content