Tczewianin Roku 2022 – czekamy na kandydatury

Do 5 stycznia 2023 r. czekamy kandydatury do nagrody prezydenta miasta – Tczewianin Roku 2022. Zachęcamy organizacje, stowarzyszenia i grupy prywatnych osób do wytypowania kandydatów spośród osób, które w mijającym roku szczególnie zasłużyły się dla naszego miasta.

Seniorzy świętowali jubileusze małżeńskie

16 listopada w Urzędzie Stanu Cywilnego gościliśmy  seniorów, którzy obchodzili jubileusze 50, 55-, 60- i 65- lecia pożycia małżeńskiego. Parom świętującym złote gody  Medale Prezydenta...

Mieszkania przy ul. Sadowej – można już składać wnioski

Prezydent Miasta Tczewa informuje, że od 16 listopada do 7 grudnia br., osoby zainteresowane zawarciem umów najmu wolnych lokali mieszkalnych w budowanym budynku przy ul. Sadowej 6A w Tczewie działka nr 229 obręb ewidencyjny 0004, będą mogły składać wnioski o najem osobiście w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Tczewie ul. 30 Stycznia 1 w pokoju 23-24 (I piętro).

Mieszkania przy ul. Sadowej – wyniki naboru uzupełniającego

Urząd Miejski w Tczewie ogłasza wyniki naboru wniosków o zawarcie umów najmu lokali mieszkalnych w ramach pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych...

XLIX sesja Rady Miejskiej – 27 października

Porządek obrad  XLIX sesji Rady Miejskiej w Tczewie na dzień 27 października 2022 r. o godz. 10.00 w Tczewie Część pierwsza:Otwarcie sesji i powitanie gości.Sprawdzenie...

„Aktywna tablica” w tczewskich szkołach

W kolejnej edycji rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica” na lata 2020-2024 wsparciem finansowym w 2022 r. w maksymalnej kwocie tj. po 35 000 zł zostały obięte trzy szkoły podstawowe podległe Gminie Miejskiej Tczew: ›› Szkoła Podstawowa nr 1, ›› Sportowa Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi, ›› Szkoła Podstawowa nr 12. Głównym celem Programu jest umożliwienie wykorzystywania w procesie dydaktycznym sprzętu, nowoczesnych pomocy dydaktycznych oraz narzędzi do terapii wybranych przez szkołę zgodnie z jej zdefiniowanymi potrzebami, podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli przez zmianę sposobu myślenia o możliwościach wykorzystania nowych technologii, poprawę efektów pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Środki, o których mowa przeznaczone zostaną na zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii dla uczniów posiadających różnorodne zaburzenia rozwojowe utrudniające lub uniemożliwiające prawidłowy proces kształcenia np: 1) pomoce dydaktyczne lub narzędzia do terapii: psychoneurologicznej dla uczniów z zaburzeniami koncentracji i uwagi, z niepełnosprawnością intelektualną oraz dla uczniów z zaburzeniami procesów uczenia się, w tym z dysleksją, dyskalkulią, – procesów komunikacji, w tym zaburzeń przetwarzania słuchowego, dla uczniów z centralnymi zaburzeniami słuchu, słabosłyszących, z zaburzeniami koncentracji i uwagi, w tym z ADHD, ADD, autyzmem, – dla uczniów posługujących się wspomagającymi i alternatywnymi metodami komunikacji (ACC – Augmentative and Alternative Communications), w szczególności dla uczniów z uszkodzeniami neurologicznymi, porażeniami, – dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim, – dla uczniów mających problemy w edukacji szkolnej z przyczyn innych niż wymienione w tiret jeden do cztery z zaburzeniami wymagającymi terapii logopedycznej lub psychologicznej, 2) specjalistyczne oprogramowanie do pomocy dydaktycznych lub narzędzi do terapii wykorzystywanego w TIK, 3) komputer stacjonarny lub laptop, jeżeli jest on niezbędny do prawidłowego funkcjonowania pomocy dydaktycznych, narzędzi do terapii lub oprogramowania. Zadanie zostanie zrealizowane do końca 2022roku.

Zmiana stawek podatku od nieruchomości – od stycznia 2023 r.

Podczas wrześniowej sesji Rady Miejskiej uchwalone zostały stawki podatku od nieruchomości, które obowiązywać będą w 2023 r. Uchwała czeka na opublikowanie  w Dzienniku Urzędowym...

XLVIII sesja Rady Miejskiej – 29 września

W czwartek, 29 września o godz. 10.00 rozpocznie się XLVIII sesja Rady Miejskiej w Tczewie. Porządek obrad: Część pierwsza: Otwarcie sesji i powitanie gości.Sprawdzenie obecności radnych.Przedstawienie proponowanego...

83. rocznica napaści sowieckiej na Polskę – 17 września

Prezydent Tczewa Mirosław Pobłocki zaprasza do wspólnego upamiętnienia 83. rocznicy napaści wojsk radzieckich na Polskę. Uroczystość odbędzie się 17 września (sobota) o godz. 12:00 ...

Budżet Obywatelski Tczewa – głosowanie tylko do 12 września

Jeszcze tylko do poniedziałku, 12 września, można głosować na projekty do Budżetu Obywatelskiego Tczewa na 2023 r. Do Budżetu Obywatelskiego 2023 wpłynęło łącznie 29...

Miasto Tczew - społeczność

3,540FaniLubię
1,229ObserwującyObserwuj
87ObserwującyObserwuj
379SubskrybującySubskrybuj

Ostatnie artykuły

Informacja dla osób głuchych i słabosłyszących
Skip to content