22 września w Centrum Kultury i Sztuki, już po raz piętnasty w historii, Uniwersytet Trzeciego Wieku obchodził inaugurację roku akademickiego.

W uroczystej gali wzięli udział nie tylko słuchacze TUTW, ale także współpracujące z nimi jednostki oraz przedstawiciele władz miasta i powiatu oraz senator RP Ryszard Świlski.

Przez okres 15 lat podejmowaliśmy działania w wielu dziedzinach m.in. medycyny, prawa, historii, filozofii, etyki, architektury, psychologii, działalności organów samorządowych, sztuki, kultury, rehabilitacji zdrowotnej, komunikacji międzykulturowej i osobowej. – podkreślała przewodnicząca TUTW Maria Banna. Zajmujemy się nie tylko edukacją, ale przede wszystkim aktywizujemy osoby starsze. Dzięki temu, seniorzy nie tylko nabywają nowych umiejętności, ale głównie spotykają się z osobami w podobnym wieku.

Tczewski Uniwersytet Trzeciego Wieku w ramach swojej działalności organizuje wykłady edukacyjne, spotkania z ciekawymi ludźmi, wyjazdy do teatru, ale także wyprawy turystyczno – krajoznawcze. Seniorzy chętnie uczestniczą w zajęciach sportowych oraz biorą udział w warsztatach rękodzieła artystycznego, a także uczą się obsługi komputera. Działania te są możliwe dzięki dofinansowaniu miasta oraz powiatu. Uniwersytet Trzeciego Wieku daje słuchaczom wiele radości, rozwija ich pasję i edukuje.

Cieszę się, że wspieracie seniorów naszego miasta. Dziękuję za aktywne uczestnictwo w życiu społecznym i za wzbogacanie oferty kulturalnej Tczewa – gratulował Mirosław Pobłocki Prezydent Tczewa. – Życzę, aby Tczewski Uniwersytet Trzeciego Wieku był miejscem spotkań ludzi energicznych i twórczych, wzajemnie się inspirujących oraz podejmujących nowe wyzwania.

Gala była okazją do podsumowania działalności, podziękowań, ale także prezentacji planów na przyszłość. Przypominając, dzisiaj TUTW liczy ponad 300 słuchaczy, a zaczynał skromnie, zaledwie od 30 osób.

20 osobowa grupa długoletnich słuchaczy TUTW otrzymała z rąk prezydenta Tczewa Mirosława Pobłockiego oraz starosty tczewskiego Mirosława Augustyna pamiątkowe statuetki, dyplomy i prezenty wykonane przez uczestników warsztatów rękodzieła artystycznego. Przewodnicząca TUTW wręczyła członkom obecnego Zarządu dyplomy, jako  podziękowanie za współpracę oraz sumienną i charytatywną pracę na rzecz studentów. Uhonorowany został również Ludwik Kiedrowski, jako laureat konkursu “Pomorskie dla Seniora”, w kategorii Zwyczajny – Niezwyczajny.

Członkowie oprócz świętowania jubileuszu, obchodzili także inaugurację roku akademickiego 2020/2021. Słuchacze wysłuchali hymnu akademickiego “Gaudeamus Igitur”, a nowi adepci uniwersytetu złożyli uroczyste ślubowanie oraz otrzymali legitymację członkowską.

Inaugurację uświetnił wykład Marty Hońcy z Zespołu Szkół Katolickich na temat: „Jak dbać o zdrowie psychiczne w okresie pandemii”. Cześć artystyczną przygotował zespół wokalno – muzyczny Quis ut Deo. W kolejnej części uroczystości pokazano wyroby rękodzielnicze studentek TUTW pod kierownictwem Marii Baltrukas oraz malarstwo Doroty Willer.

M.L.REKLAMA MIEJSKA
Poprzedni artykułTczewska Liga Strzelecka – wrzesień 2020
Następny artykułMakieta Bitwy Warszawskiej w Minecraft już dostępna!