Informacja  o dopuszczeniu  lub niedopuszczeniu projektów do głosowania  w ramach konsultacji społecznych  budżetu obywatelskiego z mieszkańcami miasta Tczewa na 2023 rok- AKTUALIZACJA  z dnia 21.06.2022 r.

140

W związku z wniesionym odwołaniem przez Autora projektu nr ID1 „Rewitalizacja  Parku Piotrowo-Ogród Andersena” i pozytywnym jego  rozstrzygnięciem przez Prezydenta na podstawie §8 ust.8 uchwały nr XVI/138/2020  Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych budżetu obywatelskiego z mieszkańcami miasta Tczewa  oraz na podstawie §2 pkt.4 Zarządzenia nr 3 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 04.01.2022 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych budżetu obywatelskiego z mieszkańcami Tczewa na 2023 rok  Urząd  Miejski w Tczewie podaje zaktualizowaną informację o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu projektów do głosowania:

 1. PROJEKTY ZGŁOSZONE W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA 2023 ROK

DOPUSZCZONE DO GŁOSOWANIA:

I.I   LISTA PROJEKTÓW DUŻYCH PODDANYCH POD GŁOSOWANIE:

 1. Tytuł projektu : „Rewitalizacja  Parku Piotrowo-Ogród Andersena”, nr identyfikacyjny projektu  (ID) : 1,
 2. Lokalizacja : dz. nr 94   obręb 11  ul. Christiana Andersena .
 3. Opis projektu :

Wykonanie  skweru  „Ogród Andersena” na terenie parku pofolwarcznego w Piotrowie. Miejsce byłoby najbardziej reprezentatywnym elementem parku-służącym rekreacji i wypoczynkowi. Zbiegałyby się tu alejki spacerowe. Sam skwer zaprojektowany zostałby na planie okręgu, który stanowiłaby alejka spacerowa wzdłuż której ustawione byłyby ławki, a w środku okręgu i na zewnątrz wykonano by nasadzenia zieleni: kwiatów, krzewów, drzew.  Skwer byłby oświetlony latarniami parkowymi usytuowanymi wzdłuż alejek spacerowych.  Ważnym elementem byłoby umieszczenie wśród zieleni figurek z baśni Andersena-np. Calineczki, Ołowianego Żołnierzyk, czy Dziewczynki z zapałkami.

 • Szacunkowy  koszt realizacji projektu:  250 000 zł
 • Tytuł projektu: „Wykonanie trzech miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych przy ul. Grunwaldzkiej w Tczewie, w pobliżu budynku Centrum Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych CAON”, nr identyfikacyjny projektu (ID): 2
 • Lokalizacja: dz. nr 15/1 i 15/2 obręb 10  ul. Grunwaldzka. 
 • Opis projektu:

Wykonanie trzech miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych przy ul. Grunwaldzkiej , w pobliżu wjazdu  do Centrum Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych

 • Szacunkowy  koszt realizacji projektu : 55 000 zł
 • Tytuł projektu:  „Zagospodarowanie  terenu wzdłuż deptaku przy Sądzie  w nowe rośliny i łąki  kwiatowe”, nr identyfikacyjny projektu (ID): 3
 • Lokalizacja: dz. 288/4  obręb 6  Aleja Zwycięstwa.
 • Opis projektu:

Zagospodarowanie  terenu poprzez: modernizację oraz przebudowę istniejących utwardzeń-chodników, zaprojektowanie miejsc lokalizacji obiektów małej architektury wraz z zielenią przeznaczonych do wypoczynku osób spacerujących, nasadzenia zieleni średniowysokiej i niskiej, kwietniki, kompozycje zieleni oraz elementów małej architektury ( w tym m.in. ławki, śmietniki).

 • Szacunkowy  koszt realizacji projektu: 250 000 zł
 • Tytuł projektu: „Aktywne przejścia dla pieszych na ul. Jedności Narodu i  ul. Saperskiej jako bezpieczna droga do szkoły” , nr identyfikacyjny projektu (ID): 5
 • Lokalizacja:
 • Przejście dla pieszych -z. 246/18  obręb 6  ul. Saperska ,
 • Przejście dla pieszych-dz. 210/1 obręb 6 ul. Jedności Narodu 12 ,
 • Przejście dla pieszych – 241 obręb 6  ul. Jedności Narodu 6 .
 • Opis projektu:

Montaż trzech zestawów aktywnych przejść dla pieszych ze znakiem D6 z 30 W panelem solarnym  na przejściach  dla pieszych na :

 1. ul. Saperskiej (na wysokości ściany szczytowej budynku mieszkalnego przy ul. Saperskiej 3,
 2. ul. Jedności Narodu  (w pobliżu  budynków mieszkalnych przy ul. Jedności Narodu 12 i 27),
 3. ul. Jedności Narodu ( pomiędzy łącznikiem budynków mieszkalnych  przy ul. Jedności Narodu  31,32  a sklepami  przy ul. Jedności Narodu 6)
 4. Szacunkowy  koszt realizacji projektu: 27 000 zł
 • Tytuł projektu: „Wymiana i doposażenie  placu zabaw w urządzenia zabawowe i siłownie plenerowe na os. Garnuszewskiego”, nr identyfikacyjny projektu (ID): 6
 • Lokalizacja: dz. 208/2 obręb 6 ul. Jedności Narodu, dz. 249/2 obręb 6  Al. Zwycięstwa,  dz. 243/4 obręb 6  ul. Jedności Narodu
 • Opis projektu:

a) Montaż siłowni plenerowej na placu zabaw przy ul. Jedności Narodu 12/13/14 składającej się z 8 urządzeń np. : orbitrek, biegacz, wioślarz, jeździec, twister, prostownik pleców, prasa ręczna, prasa nożna;

b) Wykonanie siłowni plenerowej na placu pomiędzy Spółdzielnia Mieszkaniową a budynkami mieszkalnymi przy Alei Zwycięstwa 1,2,3,4  składającej się 8 urządzeń,  np. : orbitrek, biegacz, wioślarz, jeździec, twister, prostownik pleców, prasa ręczna, prasa nożna;

c) Wymiana starych urządzeń zabawowych na nowe na placu zabaw położonym w  Niecce Jedności Narodu

Szacunkowy  koszt realizacji projektu: 250 000 zł

 • Tytuł projektu: „Zagospodarowanie pasa terenu zielonego przylegającego do ul. Grunwaldzkiej na teren rekreacyjny”, nr identyfikacyjny projektu (ID): 7
 • Lokalizacja: dz.50/6   obręb 10  ul. Grunwaldzka, dz. nr 50/8  obręb 10 ul. Grunwaldzka.
 • Opis projektu:

Zagospodarowanie istniejącego terenu zielonego  stanowiącego obecnie  nieużytek na teren rekreacyjny poprzez wykonanie  alejek spacerowych , montaż ławek , wykonanie nasadzeń zieleni, rabat kwiatowych, ustawienie stołu do gry w ping-ponga,  stołu do gry w szachy i warcaby, stołu do gry w piłkarzyki. Teren zostałby ogrodzony.

 • Szacunkowy  koszt realizacji projektu: 240 000 zł
 • Tytuł projektu: „Siłownia Street Workout Czyżykowo”, nr identyfikacyjny projektu (ID): 11
 • Lokalizacja: dz. nr 325/10   obręb 9  ul. S. Konarskiego.
 • Opis projektu: Montaż urządzeń zewnętrznych do ćwiczeń fizycznych typu  „street workout”   na terenie rekreacyjnym na Niecce Czyżykowskiej w pobliżu siłowni zewnętrznej
 • Szacunkowy  koszt realizacji projektu:  80 000 zł
 • Tytuł projektu: „Otwarta wiata plenerowa-parkrun Tczew”,nr identyfikacyjny projektu (ID): 12
 • Lokalizacja: dz. 266/3  obręb 7  Bulwar Nadwiślański  im. Księcia Sambora II
 • Opis projektu: Montaż w pobliżu istniejącej już infrastruktury otwartej wiaty plenerowej między innymi  dla uczestników sobotnich spotkań biegowych w ramach parkrun Tczew. Wiata , altanka powinna być wyposażona w ławeczki oraz stolik. Na dachu wiaty mogłyby się znaleźć elementy promujące miasto Tczew –np. herb miasta
 • Szacunkowy  koszt realizacji projektu: 65 000 zł
 • Tytuł projektu: „Montaż modułowego szaletu miejskiego -poprawa estetyki i komfortu mieszkańców korzystających z Niecki Czyżykowskiej”, nr identyfikacyjny projektu (ID): 13
 • Lokalizacja: dz. 325/10, obręb 9 ul. S. Konarskiego
 • Opis projektu: Montaż modułowego szaletu miejskiego
 • Szacunkowy  koszt realizacji projektu: 250 000 zł
 1. Tytuł projektu: „Przebudowa placu zabaw przy ul. Jurgo, ul. H. Hass, ul. Harcerskiej” , nr identyfikacyjny projektu (ID): 14
 2. Lokalizacja:dz.288,289,290,291,292,293,294,295 obręb 5 ul. H.Hass ,296,297,298,299,300,301,302,303 obręb 5 ul. Harcerska.
 3. Opis projektu:  Przebudowa istniejącego terenu rekreacyjnego   poprzez utworzenie areny –ogrodzonego boiska  do gry w piłkę nożną  i  koszykówkę dla dzieci i młodzieży. Montaż urządzeń zabawowych typu: tor przeszkód, trampolina , stół do gry w piłkarzyki. Doposażenie placu  w kosze na odpady, wykonanie nasadzeń zieleni średniej i niskiej (drzew, krzewów, kwiatów ozdobnych)
 4. Szacunkowy  koszt realizacji projektu: 240 000 zł
 1. Tytuł projektu: „Frajda-plac zabaw dla maluchów-modernizacja Skweru Konstytucji 3 Maja”, nr identyfikacyjny projektu (ID): 16
 2. Lokalizacja: dz. nr 22/2  obręb 9  ul. Bałdowska 1 –Skwer Konstytucji 3 Maja.
 3. Opis projektu: Budowa placu zabaw dla maluchów  o nazwie „Frajda” na części niezagospodarowanej  Skweru Konstytucji 3 Maja składającego się z jednego większego urządzenia zabawowego z drabinkami, zjeżdżalnią oraz innymi funkcjami  oraz mniejszych urządzeń zabawowych  takich jak: bujaki na sprężynach, bujawka. Plac zabaw winien być ogrodzony.
 4. Szacunkowy  koszt realizacji projektu: 40 000 zł
 1. Tytuł projektu: „Ścieżka przyrodnicza Natura 2000-odbudowa”, nr identyfikacyjny projektu (ID): 17
 2. Lokalizacja: dz. 591 obręb 8  ul. Nad Wisłą ; dz. 312/2,373,374,376, obręb 9; 47/2 obręb 14 ul. Nadbrzeżna.
 3. Opis projektu: Odnowienie istniejącej ścieżki przyrodniczej Natura 2000. Zakres prac obejmowałby m.in. naprawę tablic informacyjnych, wymianę drewnianej palisady, uzupełnienie brakujących kamieni, renowację koszy ,ławeczek.
 4. Szacunkowy  koszt realizacji projektu: 250 000 zł
 5.  
 1. Tytuł projektu: „Rozbudowa placu zabaw przy ul. Sychty”, nr identyfikacyjny projektu (ID):21
 2. Lokalizacja: dz. 745/4 obręb 9 , ul. Ks. Bernarda Sychty
 3. Opis projektu: Rozbudowa placu zabaw polegająca na wymianie starych i zużytych elementów placu zabaw na ich nowoczesne odpowiedniki. W ramach projektu planowana jest wymiana urządzenia zabawowego , składającego się ze zjeżdżalni oraz drabinek i montaż odpowiednika funkcjonalnego, pasującego do estetyki obecnego placu zabaw. Ponadto projekt zakłada wymianę stołu do gry w ping-ponga na nowy oraz montaż w jego pobliżu dwóch ławek z oparciem i śmietnika
 4. Szacunkowy  koszt realizacji projektu: 36 000 zł
 1. Tytuł projektu:  „Zagospodarowanie terenu zielonego przy ul. Jurgo”, nr identyfikacyjny projektu (ID): 23
 2. Lokalizacja: dz. 285  obręb 5 ul. W. Jurgo/Armii Krajowej
 3. Opis projektu: Zagospodarowanie zaniedbanego terenu zielonego i budowa chodnika w miejscu wydeptanej ścieżki przy budynku Jurgo3/5/7. Posadzenie 5 drzew wzdłuż nowego chodnika, a na pozostałym terenie planuje się założenie łąki kwietnej (pomiędzy nowym chodnikiem i ogrodzonym terenem wspólnot). Zasadzenie 10 krzewów liściastych ozdobnych pomiędzy nowym chodnikiem a ul. Armii Krajowej.
 4. Szacunkowy  koszt realizacji projektu: 72 000 zł
 1. Tytuł projektu: „Tężnia solankowa”, nr identyfikacyjny projektu (ID): 25
 2. Lokalizacja: dz. 116/4  obręb 4 ul. F. Żwirki  (skwer przy ul. F.Żwirki  z fontanną)
 3. Opis projektu: Postawienie na terenie rekreacyjnym przy ul. Żwirki tężni solankowej. Konstrukcja tężni drewniana, wypełniona gałęziami tarniny ze ściekającą w obiegu zamkniętym solanką. Wykonanie utwardzenia terenu wokół tężni solankowej , postawienie kilku ławek .
 4. Szacunkowy  koszt realizacji projektu: 250 000 zł
 1. Tytuł projektu: „Modernizacja , budowa, rozbudowa placów zabaw na terenie miasta. (Czyżykowo, Stare Miasto, Zatorze)”, nr identyfikacyjny projektu (ID): 27
 2. Lokalizacja :
 3. Plac zabaw  -dz. 822/8  obręb 9  ul. E. Orzeszkowej ,
 4. Plac zabaw  dz.740/3  obręb 8 ul. Wąska,
 5. Plac zabaw  dz. 306/1  obręb 8 ul. S. Kardynała Wyszyńskiego,
 6. Plac zabaw  dz.13/1  obręb 7  ul. Prosta.
 7. Opis projektu: Poprawa funkcjonalności istniejących placów zabaw .Wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych, doposażenie placów zabaw o dodatkowe urządzenia zabawowe.
 8. Szacunkowy  koszt realizacji projektu:250 000 zł
 1. Tytuł projektu: „Modernizacja , budowa, rozbudowa placów zabaw oraz siłowni pod chmurką na terenie miasta  (Górki, Nowe Miasto, Suchostrzygi)”, nr identyfikacyjny projektu (ID): 28
 2. Lokalizacja:
 3. Plac zabaw  Górki I- dz.174/7 obręb 13  Skwer 750-lecia miasta Tczewa,
 4. Plac zabaw Górki II- dz. 433/5 obręb 13 ul. Chełmońskiego, 
 5. Plac zabaw Nowe Miasto-dz. 243/4  obręb 6  ul. Jedności Narodu (niecka),
 6. Siłownia pod chmurką – dz. 208/2 obręb 6 ul. Jedności Narodu,
 7. Siłownia pod chmurką- dz. 249/2 obręb 6  Al. Zwycięstwa,
 8. Plac zabaw Suchostrzygi -dz.356  obręb 5  ul. Armii Krajowej
 • Opis projektu:

1) Poprawa funkcjonalności istniejących placów zabaw .Wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych, dodanie nowych atrakcji w formie nowoczesnych elementów zabawowych. (Place zabaw : Skwer 750-lecia miasta Tczewa, ul. Chełmońskiego, ul. Jedności Narodu (niecka), ul. Armii Krajowej.

2) Budowa lub rozbudowa  siłowni pod chmurką  (tereny rekreacyjne : Nowe Miasto I-ul. Jedności Narodu, Nowe Miasto II-Al. Zwycięstwa)

 • Szacunkowy  koszt realizacji projektu: 250 000 zł

I.II    LISTA PROJEKTÓW MAŁYCH PODDANYCH POD GŁOSOWANIE:

 1. Tytuł projektu: „Doświetlacze ścieżek przy garażach na ul. Jedności Narodu”, nr identyfikacyjny projektu (ID): 4
 2. Lokalizacja: dz. 201/31 obręb 6,  Al. Solidarności,  
 3. Opis projektu:

Montaż latarni oświetleniowej zasilanej panelem fotowoltaicznym . Latarnia zostałaby zamontowana na końcu działki 201/31 naprzeciwko garaży , obok Liceum Ekonomicznego.

 • Szacunkowy  koszt realizacji projektu: 15 500 zł
 • Tytuł projektu: „Rozbudowa placu zabaw przy ul. Spółdzielczej” , nr identyfikacyjny projektu (ID): 9
 • Lokalizacja: dz. 927/8 , 927/9 obręb 1 ul. Flisaków
 • Opis projektu: Rozbudowa placu zabaw poprzez montaż : piaskownicy, huśtawki wahadłowej podwójnej,  trampoliny
 • Szacunkowy  koszt realizacji projektu:  25 000 zł
 • Tytuł projektu: „ Zadrzewienie Placu Zabaw na Bulwarze Nadwiślańskim” , nr identyfikacyjny projektu (ID): 19
 • Lokalizacja:  dz. 266/3 obręb 7 , 749/6 obręb 8 -Bulwar Nadwiślański im. Księcia Sambora II.
 • Opis projektu: Nasadzenia zieleni na terenie rekreacyjnym przy placu zabaw  na Bulwarze Nadwiślańskim. Posadzenie przy placu zabaw na Bulwarze Nadwislańskim  10 drzew  (gatunek drzewa o średniej wysokości) o wysokości  sadzonek powyżej 3 m. Dzięki nasadzeniom drzew powstałoby miejsce, które w naturalny sposób zostałoby zacienione i chroniłoby przebywających na terenie rekreacyjnym  przed słońcem w okresie letnim.
 • Szacunkowy  koszt realizacji projektu: 25 000 zł
 • Tytuł projektu: „Zadrzewienie  Niecki  Czyżykowskiej ”, nr identyfikacyjny projektu (ID):20
 • Lokalizacja: dz. 325/10 obręb 9 ul. Polna (Niecka Czyżykowska).
 • Opis projektu: Nasadzenia zieleni na terenie rekreacyjnym przy Niecce Czyżykowskiej, w okolicy placu zabaw. Posadzeniu 10 drzew  (gatunek drzew o średniej wysokości) o wysokości  sadzonek powyżej 3 m. Dzięki nasadzeniom drzew teren rekreacyjny zyskałby w okresie letnim miejsca  zacienione, których obecnie brakuje na tym terenie.
 • Szacunkowy  koszt realizacji projektu:25 000 zł
 • Tytuł projektu: „Założenie zielone-nasadzenie  niskich drzewek, krzewów i kompozycji kwiatowych-byliny i inne. W ramach małej infrastruktury-ławeczki, kosz”, nr identyfikacyjny projektu (ID): 24
 • Lokalizacja: dz. 356  obręb 5  ul. Armii Krajowej 51,53,55,57
 • Opis projektu: Zagospodarowanie  terenu położonego na ścianie szczytowej budynku mieszkalnego przy ul. Armii Krajowej  57 na teren rekreacyjny rekreacyjnego poprzez nasadzenia zieleni (niskie drzewka, byliny , kwiaty), montaż ławek i koszy na śmieci, wykonanie  ogrodzenia.
 • Szacunkowy  koszt realizacji projektu: 15 000 zł
 1. PROJEKTY ZGŁOSZONE W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA 2023 ROK NIEDOPUSZCZONE DO GŁOSOWANIA
 1. Tytuł projektu: „Siłownia Street Workout-KANONKA” , nr identyfikacyjny projektu (ID):8
 2. Lokalizacja: dz.504  obręb 6   ul. Wojska Polskiego 28A
 3. Opis projektu: Montaż urządzeń  zewnętrznych do ćwiczeń fizycznych typu „street workout”   na terenie rekreacyjnym „Kanonka”
 4. Szacunkowy  koszt realizacji projektu: 175 000 zł

Uzasadnienie niedopuszczenia projektu do głosowania:

Brak możliwości realizacji projektu na wskazanej działce , ze względu na planowaną rozbudowę basenu, oraz planowaną w roku 2022 realizację projektu w ramach budżetu obywatelskiego na 2022

 • Tytuł projektu: „Modernizacja pozostałej części nieutwardzonego pasa placu manewrowego od budynku Jurgo 15 do drogi osiedlowej”, nr identyfikacyjny projektu (ID): 10
 • Lokalizacja: dz. 277  obręb 5  ul. W. Jurgo , dz.281  obręb 5 ul. W. Jurgo.
 • Opis projektu:  Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej nieutwardzonego terenu  w celu wykorzystania go przez zmotoryzowanych mieszkańców przyległych budynków mieszkalnych.
 • Szacunkowy  koszt realizacji projektu: 300 000 zł

Uzasadnienie niedopuszczenia projektu do głosowania:

 1. Szacunkowy koszt realizacji projektu przekroczy  maksymalny szacowany koszt projektu dużego ustalony w Zarządzeniu Prezydenta nr 3 z dnia 04.01.2022 r.,
 2. Projekt nie jest możliwy do zrealizowania  w trakcie roku budżetowego,
 3. Brak możliwości uzyskania decyzji pozwolenia na budowę  w przypadku rozszerzenia istniejących zatok postojowych o kolejne miejsca  w świetle aktualnie obowiązujących aktów prawnych.
 • Tytuł projektu: „Park Psiej Aktywności”, nr identyfikacyjny projektu (ID): 15
 • Lokalizacja: dz.186  obręb 10  ul. Piastowska , dz.  360 obręb 10 ul. Przemysława II
 • Opis projektu: Stworzenie Parku Psiej Aktywności w zaniedbanej i niezagospodarowanej części Parku Za Strzelnicą. Na ogrodzonym terenie  o powierzchni około 150 m2 zostałyby ustawione drewniane przyrządy do agility zapewniające psom aktywny wypoczynek. Park Psiej Aktywności składałby się z 10 przyrządów :dużego toru oraz mniejszych:  huśtawki, kładki, palisady, tunelu, trzech stacjonat, slalomu i koła. Dla właścicieli czworonogów powstałaby infrastruktura w postaci ławek.
 • Szacunkowy  koszt realizacji projektu: 70 000 zł

Uzasadnienie niedopuszczenia projektu do głosowania:

Projekt zakłada  budowę ogrodzonego Parku Psiej Aktywności . Realizacja projektu jest niemożliwa do realizacji, ponieważ  budowa ogrodzeń na tym terenie jest niezgodna z wytycznymi i ustaleniami konserwatorskimi zapisanymi w Miejscowym Planie Zagospodarowania  Przestrzennego, które wskazują na „likwidację ogrodzeń zastępując je luźno formowaną zielenią”. Stąd nie będzie możliwe uzyskanie stosownych pozwoleń zezwalających na budowę Parku Psiej Aktywności.

 • Tytuł projektu: „Edukacyjny Park Doświadczeń”, nr identyfikacyjny projektu (ID): 18
 • Lokalizacja: dz. 504/6 obręb 6   ul. Wojska Polskiego 28A .
 • Opis projektu: Na terenie kompleksu rekreacyjno-sportowego „Kanonka” w Tczewie zaplanowano stworzyć ogólnodostępny , edukacyjny Park Doświadczeń składający się z 9 interaktywnych  urządzeń, takich jak: naukowy hex, kalejdoskop, eko-memory, głuchy telefon, zegar słoneczny, bliźniacze lustra, szumiące rury, armata powietrzna i kołyska Newtona. Każde urządzenie wyposażone zostałoby w tabliczkę  informacyjną z opisem działania danego eksperymentu
 • Szacunkowy  koszt realizacji projektu: 155 000 zł

Uzasadnienie niedopuszczenia projektu do głosowania:

Brak możliwości realizacji projektu na wskazanej działce , ze względu na planowaną rozbudowę basenu, oraz planowaną w roku 2022 realizację projektu w ramach budżetu obywatelskiego na 2022

 • Tytuł projektu:  „Kaczkomaty nad Wisłą” , nr identyfikacyjny projektu (ID):22
 • Lokalizacja: dz. 266/3  obręb 7  Bulwar Nadwiślański  im. Księcia Sambora II, dz. 732/2 obręb 8  ul. Nad Wisłą, 312/2  obręb 9, ul. Nadbrzeżna.
 • Opis projektu: Montaż urządzeń służących do dokarmiania dzikich ptaków-KACZKOMTÓW na terenie nadwiślańskim wzdłuż ciągu spacerowego od Bulwaru Nadwiślańskiego do przystani, który zasiedlony jest przez wiele gatunków ptaków. Urządzenie dystrybuującą  specjalistyczną karmę to automat  zasilany akumulatorem Można go programować  (ilość porcji, czas wydawania). Automat  oznaczony byłby herbem i logo miasta
 • Szacunkowy  koszt realizacji projektu: 20 000 zł

Uzasadnienie niedopuszczenia projektu do głosowania:

Niestety dokarmianie ptaków jak również innych  zwierząt dziko żyjących, pomimo jakby się wydawało niesienia  chęci pomocy zwierzętom przez ludzi, jest szkodliwe dla tych zwierząt i wyrządza im krzywdę.

Dokarmianie ptaków zwiększa ryzyko rozprzestrzeniania się chorób, zaburza cykl migracyjny, powoduje zmianę naturalnych zachowań ptaków, ogranicza naturalną selekcję i osłabia całą populację.  Tym samym projekt nie spełnia warunków celowości i gospodarności.

 • Tytuł projektu:  „Park na osiedlu Bajkowym”, nr identyfikacyjny projektu (ID): 26
 • Lokalizacja: dz.103/6 i 103/7 obręb 11 ul. Piotrowo (teren zielony pomiędzy ul. Brzechwy i ul. Piotrowo)
 • Opis projektu: Zadrzewienie pustego terenu zielonego na osiedlu Bajkowe-Piotrowo poprzez nasadzenie 62 drzew i wytyczenie alei łączącej ul. Brzechwy i ul. Piotrowo. Aleja będzie wykonana z nawierzchni mineralnej  typu Hansegrand i obsadzona 28 drzewami jednego gatunku. Poza tym planuje się  zasadzenie w skupiskach po 2-3 drzewa, różnych gatunków drzew, aby zwiększyć bioróżnorodność parku. Łącznie poza aleją ma zostać zasadzonych 34 drzewa w 13 skupiskach. Wszystkie sadzonki powinny mieć powyżej 3m wysokości.
 • Szacunkowy  koszt realizacji projektu: 122 000 zł

Uzasadnienie niedopuszczenia projektu do głosowania:

 1. Działka nr 103/6 obręb  11 jest przygotowywana  obecnie do sprzedaży,
 2. Planowane zagospodarowanie terenu na park na osiedlu Bajkowym jest niezgodne z ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Teren proponowanej w projekcie działki jest przeznaczony dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
 • Tytuł projektu: „Zwiększenie bezpieczeństwa pieszych przy ul. Polnej”, nr identyfikacyjny projektu (ID): 29
 • Lokalizacja: dz. 393/13  obręb 9  ul. S. Konarskiego ; 401/4  obręb 9  ul. Polna (naprzeciwko budynku przy ul. Polnej 3B) .
 • Opis projektu: Budowa chodnika o szerokości 1,5 m i  długości około 20 m na terenie niezagospodarowanym przy garażach oraz montaż progu zwalniającego i znaku A-30 z tabliczką „uwaga piesi” w celu zwiększenia bezpieczeństwa pieszych w pobliżu parkingu i garaży przy ul. Polnej
 • Szacunkowy  koszt realizacji projektu : 12 000 zł

Uzasadnienie niedopuszczenia projektu do głosowania:

W budżecie miasta na 2022 r zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowej dla kompleksowej przebudowy ul. Polnej w Tczewie. Dokumentacja projektowa wg założeń przewidywać ma również przebudowę  istniejących zjazdów i skrzyżowań dróg,  w tym również obszaru wskazanego w przedmiotowym projekcie. Przygotowywana przez Miejski Zarząd Dróg dokumentacja projektowa obejmie sugerowane  zmiany w dotychczasowym układzie drogowym zapewniając bezpieczeństwo użytkowników drogi.

REKLAMA MIEJSKA
Poprzedni artykuł30 czerwca mija termin złożenia deklaracji dot. źródła ciepła!
Następny artykułWłaśnie minęło 95 lat…