Od dziś obowiązują nowe przepisy dotyczące hulajnóg elektrycznych, urządzeń transportu osobistego – UTO i urządzeń wspomagających ruch.

Do tej pory warunki korzystania z hulajnogi elektrycznej nie były dokładnie sprecyzowane. Prawo traktowało użytkownika hulajnogi jako osobę pieszą, a w przypadku popełnienia przez nią wykroczenia stosowane były przepisy ogólne. Teraz będzie dokładnie wiadomo jakie obowiązki i ograniczenia ma użytkownik hulajnogi elektrycznej. Przepisy prawne zostały również uregulowane w odniesieniu do urządzeń transportu osobistego – UTO, jak i urządzeń wspomagających ruch.

Urządzenie transportu osobistego to pojazd napędzany elektrycznie, bez siedzenia i pedałów, konstrukcyjnie przeznaczony do poruszania się wyłącznie przez kierującego znajdującego się na tym pojeździe (np. deskorolka elektryczna, elektryczne urządzenie samopoziomujące).

Hulajnoga elektryczna oraz Urządzenia Transportu Osobistego – UTO

 • Kierujący hulajnogą elektryczną musi korzystać z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów – z prędkością dopuszczalną 20 km/h. W przypadku UTO wymagana jest jazda po drodze dla rowerów. Ograniczenie prędkości jest takie samo jak dla hulajnóg elektrycznych.
 • W przypadku, gdy brakuje drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów, kierujący hulajnogą elektryczną może korzystać z jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością nie większą niż 30 km/h – z prędkością dopuszczalną 20 km/h. Przepisy nie pozwalają UTO jazdy jezdnią.
 • Hulajnogą elektryczną można wyjątkowo poruszać się chodnikiem lub drogą dla pieszych, gdy chodnik jest usytuowany wzdłuż jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 30 km/h i brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów – z zachowaniem następujących zasad:
 1. jazda z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego,
 2. zachowanie szczególnej ostrożności,
 3. ustępowanie pierwszeństwa pieszemu oraz nieutrudnianie ruchu pieszemu
 • UTO również można wyjątkowo poruszać się chodnikiem lub drogą dla pieszych, w przypadku braku drogi dla rowerów, z zachowaniem następujących zasad:
 1. jazda z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego,
 2. zachowanie szczególnej ostrożności,
 3. ustępowanie pierwszeństwa pieszemu oraz nieutrudnianie ruchu pieszemu.
 • Do kierowania hulajnogą elektryczną oraz UTO przez osoby w wieku od 10 lat do 18 lat wymagane jest posiadanie karty rowerowej
 • Dzieci w wieku do 10 lat będą mogą poruszać się hulajnogą elektryczną oraz UTO  jedynie w strefie zamieszkania, pod opieką osoby dorosłej.

Urządzenia wspomagające ruch

 • Są to urządzenie lub sprzęt sportowo-rekreacyjny przeznaczony do poruszania się w pozycji stojącej, napędzany siłą mięśni (np. rolki, wrotki, deskorolka).
 • Tego typu urządzeniem można poruszać się po drodze dla rowerów (bez ograniczenia prędkości) lub po chodniku i drodze dla pieszych – z zachowaniem następujących zasad:
 1. jazda z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego,
 2. zachowanie szczególnej ostrożności,
 3. ustępowanie pierwszeństwa pieszemu oraz nieutrudnianie ruchu pieszemu
 • Do poruszania się urządzeniem wspomagającym ruch i napędzanym siłą mięśni nie są potrzebne żadne uprawnienia. Nie ma też ograniczeń wiekowych.

Nowe przepisy – nowe obowiązki

 • Przewidziano kary za poruszanie się hulajnogą elektryczną, UTO lub urządzeniem wspomagającym ruch chodnikiem lub drogą dla pieszych – z prędkością większą niż prędkość zbliżona do prędkości pieszego lub za nieustępowanie pierwszeństwa pieszemu.
 • Za korzystanie podczas jazdy z telefonu (wymagające trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku), groził będzie mandat 200 zł.
 • Za przewożenie innej osoby, zwierzęcia lub ładunku grozić będzie mandat 100 zł.
 • Za kierowanie na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu pojazdem innym niż mechaniczny przez osobę znajdującą się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka – grozić będzie mandat od 300 do 500 zł.
 • Za nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa pieszym znajdującym się na przejściu przewidziano karę w wysokości 350 zł.


REKLAMA MIEJSKA
Poprzedni artykułKonkurs Działaj Lokalnie – edycja 2021
Następny artykułWeekend z Fabryką Sztuk