Wspólnoty Mieszkaniowe i grupy sąsiedzkie z terenu Starego Miasta i Zatorza jeszcze do 2 sierpnia br. mogą składać wnioski o dofinansowanie w II edycji konkursu „Fyrtel – działamy”. Na działania podwórkowe można otrzymać grant nawet do 10 tys. zł.

Pieniądze mogą być przeznaczone na działania w przestrzeniach wspólnych polegające na przykład na porządkowaniu i zazielenianiu, zakupie elementów małej architektury sprzyjającej integracji mieszkańców czy realizację działań artystycznych.

Kolejne edycje konkursu odbędą się w następujących terminach: edycja III – od 03.08. 2022 do 17.08.2022 edycja IV – od 18.08.2022 do 01.09.2022.

Po szczegóły zapraszamy na stronę:

http://atoheca.pl/portfolio/fyrtel/

Konkurs realizowany jest przez Fundację To i Co z Tczewa w ramach realizacji zadania publicznego pn.  „FYRTEL DZIAŁA-MY”. Działanie to jest dofinansowane w ramach projektu pn. „Miasto od nowa – rewitalizacja Starego Miasta i Zatorza”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 8, Działanie 8.1. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne – wsparcie dotacyjne, 8.1.1 Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne realizowane dla Obszaru Metropolitarnego Trójmiasta – mechanizm ZIT”.

REKLAMA MIEJSKA
Poprzedni artykułKoncert piosenki francuskiej – 13 sierpnia
Następny artykułKrajowe eliminacje do konkursu „Europejskiej Nagrody w Dziedzinie Zapobiegania Przestępczości”