Gmina na 5 i Grunt na medal – Tczew aktywny na mapie inwestycyjnej Polski

109

Gmina Miejska Tczew po raz trzeci otrzymała tytuł Gmina na 5 nadawany przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie. Tytuł ten nadawany jest od 2011 roku, w województwie pomorskim nagrodzono 5 gmin na 33 ocenione w badaniu, w całym konkursie przeanalizowano 674 gminy.

Głównym celem stanowiącym podstawę badania była ocena jakości obsługi potencjalnych inwestorów oraz przedsiębiorców przez Urzędy jednostek samorządu terytorialnego na poziomie lokalnym. Zbadano drogę elektroniczną tego kontaktu – komunikację jednostronną, czyli dostęp do informacji poprzez Oficjalną Witrynę Internetową (OWI) oraz komunikację dwustronną, czyli kontakt za pomocą poczty elektronicznej. Głównym aspektem stanowiącym podstawę badania była jakość obsługi potencjalnych inwestorów oraz przedsiębiorców przez Urzędy jednostek samorządu terytorialnego na poziomie lokalnym. Badania komunikacji dwustronnej zostały przeprowadzone w dwóch językach – polskim oraz angielskim. Badanie skupiało się na uwzględnieniu typów interesantów gmin, jakimi są potencjalni inwestorzy oraz przedsiębiorcy.

Wyniki konkursu zostały przedstawione 20 maja podczas konferencji online. Pełen raport dostępny jest na stronie: https://akceleracjasgh.wixsite.com/forum-gmin

Tczew zakwalifikował się do II etapu ogólnopolskiego konkursu Grunt na Medal 2021 

Łącznie, z wszystkich regionów do pierwszego etapu konkursu zgłoszono 164 tereny inwestycyjne. W wyniku przeprowadzonej 30 kwietnia br. weryfikacji i ocen zgłoszonych terenów inwestycyjnych, do drugiego etapu konkursu zakwalifikowano łącznie 59 ofert. Zgodnie z decyzją komisji konkursowej, do dalszego udziału w konkursie zakwalifikowano z każdego województwa tereny, które uzyskały trzy najwyższe oceny.

Miasto Tczew wytypowało do konkursu teren dawnej jednostki wojskowej – NCT, a dokładnie dwie działki na jego południowym krańcu o pow. 4,12 ha i 1,22 ha, z przeznaczeniem pod działalność usługowo-przemysłową. Ponadto zgłoszono również nieruchomości przy ul. Za Dworcem o pow. 3,67 ha, z przeznaczeniem na usługi i produkcję – należącą do prywatnego właściciela.

W trakcie audytów, które będą przeprowadzone podczas II etapu konkursu, zaplanowanego na najbliższe miesiące, zostanie wyłonionych 16 terenów – laureatów konkursu Grunt na Medal 2021r. Z województwa pomorskiego w konkursie bierze jeszcze udział Miasto Rumia – Rumia Invest Park. Konkurs organizowany jest przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu – instytucje doradczą, działającą we współpracy z Grupą Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) pod kierownictwem Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii. PAIH to pierwszy punkt kontaktu dla eksporterów i inwestorów. Działa zarówno w Polsce, jak i poprzez sieć biur na całym świecie.

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć na stronie PAIH S.A. https://www.paih.gov.pl/20210507/grunt_na_medal_kwalifikacja_terenow

Gmina Miejska Tczew od 2020 roku bierze również udział w projekcie: „Podniesienie standardów obsługi inwestora w województwie pomorskim” realizowanym przez Agencję Rozwoju Pomorza. Projekt jest skierowany do pracowników i kadry kierowniczej jednostek samorządu terytorialnego województwa pomorskiego oraz ich podmiotów (jednostek i spółek). W projekcie zaangażowani są bezpośrednio pracownicy Biura Wspierania Przedsiębiorczości Urzędu Miejskiego w Tczewie – Dom Przedsiębiorcy przy ul. Obrońców Westerplatte 3.    

W ramach projektu zostaną przeprowadzone: audyty dotyczące obsługi inwestora w gminie; szkolenia i doradztwo, służące także ulepszeniu oferty inwestycyjnej; wykonanie zdjęć terenów inwestycyjnych; udział w seminariach; budowanie lokalnych sieci współpracy między gminami. Projekt zakłada stworzenie w każdej z gmin Punktu Obsługi Przedsiębiorcy (POP), w którym potencjalny inwestor otrzyma informacje o ofercie inwestycyjnej gminy. Dostępny jest już również film promocyjny z potencjalną ofertą terenów inwestycyjnych Gminy Miejskiej Tczew: https://youtu.be/hI8ltrSg-8w

Jednostki samorządu terytorialnego oraz ich podmioty, które biorą udział w projekcie, zyskują: przeszkolenie kadr do obsługi inwestorów; profesjonalną ofertę inwestycyjną wraz ze zdjęciami terenów; pomoc w przygotowaniu wkładu do generatora ofert inwestycyjnych; dodatkową promocję gminy; wymianę doświadczeń i udział w tworzeniu lokalnych sieci współpracy.

Projekt jest realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa 2. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.18. Wysokiej jakości usługi administracyjne, przez Agencję Rozwoju Pomorza S.A. we współpracy z Pomorską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A.REKLAMA MIEJSKA
Poprzedni artykułBiznes od kuchni – spotkanie trzecie online
Następny artykułFlex Poland wysiał łąkę kwietną