Fabryka Sztuk przy współpracy z Samodzielną Grupą Odtworzeniową „Pomorze” postanowiła ukazać wrzesień 1939 roku z perspektywy dokumentów i militariów. Wśród blisko 90 eksponatów są zarówno oryginały, jak i repliki. Zwiedzający wystawę mogą zobaczyć motocykl z wózkiem bocznym, rower, broń i umundurowanie z epoki. Znalazły się także pamiątki po 2. Batalionie Strzelców, który bronił Tczew, gdy wybuchła druga wojna światowa. Są to m.in.: legitymacje, repliki odznaki czy też szkicu dowódcy ppłk. Stanisława Janika obrazującego atak wojska niemieckiego na mosty tczewskie. Spore zainteresowanie zwiedzających wzbudza replika karabinu ppanc. wz. 35 Ur, którego rozprowadzanie odbywało się w sposób ściśle tajny. Broń była dostarczana polskim żołnierzom w drewnianych skrzyniach z napisem „Nie wolno otwierać – sprzęt mierniczy” (niektóre źródła podają: „Nie wolno otwierać – sprzęt optyczny”).

Na wystawie wykorzystano plansze tematyczne opisujące okupację niemiecką w Tczewie.  Wartość dodaną ekspozycji stanowi film dokumentalny z 2013 roku produkcji Fabryki Sztuk. Świadkowie tamtych dni wspominają bombardowanie Tczewa na początku, jak i pod koniec wojny. Mowa jest ponadto o wysiedleniach Polaków, życiu codziennym pod okupacją, niemieckiej liście narodowościowej oraz o mordzie dokonanym przez Niemców na tzw. świńskim rynku w 1940 r.  W filmie wystąpili: Mieczysław Olejniczak, Kazimiera Noetzel, Edmund Pek, Łucja Szczepańska, Zenon Weiss, Tadeusz Wrycza, którego znamienne są słowa: „To jest coś strasznego, to jest coś potwornego. Nigdy więcej wojny”. Dokument dostępny jest również na kanale YouTube Fabryki Sztuk: https://youtu.be/86iK2HP23hU

„A więc wojna… Wrzesień 1939 w fotografiach, dokumentach i militariach” do 30.09.2020 r.

kurator: Radosław Wiecki/Fabryka Sztuk; eksponaty ze zbiorów: Samodzielnej Grupy Odtworzeniowej „Pomorze”, Cezarego Szostaka, Zbigniewa Stochowicza, Piotra Kędzierskiego, Mariana Kordunowskiego, Marka Grochalskiego, Ryszarda Kujawy, Fabryki Sztuk

wstęp bezpłatny

zasady zwiedzania: www.fabrykasztuk.tczew.pl

REKLAMA MIEJSKA
Poprzedni artykułKonkurs fotograficzny Fabryki Sztuk
Następny artykuł„Tu jest moje miejsce – Pomorskie!” – konkurs fotograficzny