Wprowadzamy kolejne udogodnienie dla szkół dotyczące przeprowadzania egzaminów na kartę rowerową. Od dziś przygotowane przez nas testy są dostępne również w przystępnej formie elektronicznej. Dzięki czemu egzamin teoretyczny jest możliwy do przeprowadzenia na testach elektronicznych bez użycia papieru. Takie testy można przeprowadzić w szkolnej sali komputerowej, a w przypadku nauki zdalnej nawet z domu.

Testy są dostępne a naszej stronie https://rower.tczew.pl/tczewska-karta-rowerowa/ w dolnej części artykułu.

Czy każdy z nas może skorzystać z takiego testu i sprawdzić swoją wiedzę? Oczywiście, że tak! Zachęcamy do wypełniania i podnoszenia swojej wiedzy na temat prawidłowej i bezpiecznej jazdy na rowerze.

Ponadto przypominamy, że w 2020 roku w ramach realizacji  „Programu rozwoju ruchu rowerowego w szkołach – Hop! Na Rower”, we współpracy z nauczycielami tczewskich szkół podstawowych został opracowany model Tczewskiej Karty Rowerowej. Powstała inicjatywa ma na celu zwiększenie frekwencji dzieci przystępujących i zdających egzamin na kartę rowerową dzięki ujednoliceniu zasad przeprowadzania egzaminów w szkołach podstawowych na terenie miasta Tczewa.

Prace nad programem objęły warsztaty dla nauczycieli z zakresu opracowania jednolitych dla Tczewa arkuszy egzaminacyjnych, a także przygotowywania i egzaminowania uczniów na kartę rowerową.

Liczymy, że ujednolicenie zasad przeprowadzania egzaminów na kartę rowerową wpłynie na bezpieczniejsze poruszanie się na drogach, co przyczynia się do zmniejszenia odsetka wypadków z udziałem rowerzystów.

Nowy regulamin z zasadami przeprowadzania egzaminów na kartę rowerową w szkołach podstawowych na terenie miasta Tczewa, zostały wprowadzone Zarządzeniem Nr 27 /11/2020 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 06.11.2020 r., jako obowiązkowe dla wszystkich szkół.

Regulamin przeprowadzania egzaminów na kartę rowerową określa m.in.:

“1. Egzamin na kartę rowerową odbywa się raz w roku szkolnym (nie dotyczy egzaminów poprawkowych) w miesiącu kwietniu. W wyjątkowych przypadkach np. w związku z przerwami w funkcjonowaniu szkoły, egzamin może odbyć się w innym miesiącu.

2. Termin, miejsce oraz zasady egzaminu (teoretyczny, praktyczny oraz poprawkowy) są podawane na stronie internetowej szkoły oraz w e-dzienniku, z miesięcznym wyprzedzeniem. Wraz z tą informacją podawane są dane kontaktowe do Koordynatora szkolnego odpowiedzialnego za proces egzaminacyjny (imię, nazwisko oraz e-mail). Informacja ta również będzie przekazywana do Urzędu Miejskiego w Tczewie.”

Czy warto by nasze dziecko przystąpiło do egzaminu na kartę rowerową?

Wydaje się to szczególnie istotne w kontekście tegorocznej nowelizacji Prawa o ruchu drogowym, w które m.in. zwiększyło karę za  “kierowanie pojazdem innym niż mechaniczny na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu przez osobę niemającą do tego uprawnienia” (art. 94 § 1a) do 200 zł.

Prace nad modelem Tczewskiej Karty Rowerowej były prowadzone we współpracy ze Spółdzielnią Socjalną HECA – Tczewscy Kurierzy Rowerowi.

————————————————————————————————————————

Na koniec chcielibyśmy przypomnieć mieszkańcom miasta, że jazda rowerem po chodniku jest zasadniczo niedozwolona.

Zgodnie z art 33. ust. 5. korzystanie z chodnika lub drogi dla pieszych przez kierującego rowerem jest dozwolone wyjątkowo, gdy:

1) opiekuje się on osobą w wieku do lat 10 kierującą rowerem,

2) szerokość chodnika wzdłuż drogi, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 50km/h, wynosi co najmniej 2 m i brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów,

3) warunki pogodowe zagrażają bezpieczeństwu rowerzysty na jezdni (śnieg, silny wiatr, ulewa, gołoledź, gęsta mgła).

Pamiętajmy również, że nawet jeżeli prawo pozwala nam na jazdę po chodniku, to jesteśmy tam tylko gośćmi. Kierujący rowerem, korzystając z chodnika lub drogi dla pieszych, jest obowiązany jechać powoli, zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym.REKLAMA MIEJSKA
Poprzedni artykułZmiany w rozkładzie jazdy linii nr 12
Następny artykułProgram dofinansowania pomp ciepła