Dotacja na remont kamienicy przy pl. Hallera 15

168

Do Urzędu Miejskiego wpłynął tylko jeden wniosek o przyznanie w tym roku dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru, znajdujących się na terenie administracyjnym miasta Tczewa. Wnioskodawcy otrzymają 30 tys. zł.

Termin składania wniosków upływa 10 stycznia każdego roku. Po ich rozpatrzeniu Rada Miejska podejmuje uchwałę o przyznaniu i wysokości dotacji.

W tym roku złożony został wniosek Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy Pl. Hallera 15 w Tczewie o przyznanie dotacji na remont elewacji frontowejpierwszejI kondygnacji budynku przy pl. Hallera 15 w Tczewie. Złożony wniosek dotyczy obiektu, który znajduje się na obszarze wpisanym do rejestru zabytków. Jest to już czwarty etap remontu, również na te realizowane w ubiegłych latach wspólnota otrzymała wsparcie od miasta.

Budynek objęty jest ochroną konserwatorską, która umożliwia ubieganie się o dotację zgodnie z obowiązującymi na terenie miasta Tczewa zasadami. Po analizie ww. wniosku, a także biorąc pod uwagę środki finansowe będące do dyspozycji, a także walory zabytkowe i architektoniczne obiektów, zakres i znaczenie przeprowadzenia planowanych prac dla stanu technicznego obiektu oraz wizerunku miasta, zaproponowano przyznanie dotacji w wysokości 30 000 zł), nie więcej jednak niż 50 % rzeczywistego, udokumentowanego kosztu prac.

Uchwała przyjęta została jednogłośnie podczas kwietniowej sesji Rady Miejskiej.

M.M.REKLAMA MIEJSKA
Poprzedni artykułEksploatacja fontann oraz zdrojów wodnych w okresie od maja do października 2021 r.
Następny artykułWystawa o Szkole Morskiej