d

PROJEKT: Dom Przedsiębiorcy w Tczewie

PROGRAM: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, finansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W wyniku modernizacji obiektu przy ul. Westerplatte 3 na cele Domu Przedsiębiorcy w Tczewie powstał budynek biurowo-usługowy, spełniający funkcję inkubatora przedsiębiorczości z  pomieszczeniami dla nowo powstałych firm oraz instytucji otoczenia biznesu. Obiekt dysponuje bogato wyposażoną salą konferencyjną i salą co-workingu.
Dom Przedsiębiorcy w Tczewie to przedsięwzięcie Gminy Miejskiej Tczew na rzecz wspierania nowo powstałych oraz istniejących małych i średnich przedsiębiorstw na obszarze co najmniej Gminy Miejskiej Tczew.
Celem bezpośrednim jest stymulowanie rozwoju mikro, małej i średniej przedsiębiorczości, tworzenie warunków oraz możliwości rozpoczęcia, kontynuowania lub rozwijania działalności gospodarczej.

BUDŻET PROJEKTU: 2 960 000 PLN
DOFINANSOWANIE: 1 815 800 PLN


TERMIN REALIZACJI: od I.2009 r. do IX.2011 r.

KONTAKT:

Krystian Jendrzejewski, Dom Przedsiębiorcy, jendrzejewski@um.tczew.plREKLAMA MIEJSKA
Poprzedni artykułBudowa infrastruktury transportowego węzła integracyjnego w Tczewie
Następny artykułRewitalizacja Strefy A Obszaru Zdegradowanego Starego Miasta w Tczewie