Dla kogo nagroda za działalność kulturalną w 2021 r?

108

Do 31 grudnia czekamy na kandydatury do nagrody prezydenta Tczewa za działalność kulturalną.

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej z 2015 r., prezydent  Tczewa każdego roku przyznaje nagrody i wyróżnienia za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. Nagrody mogą być przyznawane laureatom konkursów, olimpiad, festiwali, przeglądów lub innych form współzawodnictwa w dziedzinie kultury, organizowanych przez inne instytucje lub jednostki organizacyjne za dany rok kalendarzowy. Nagrody mogą być przyznawane osobom fizycznym lub osobom prawnym, a także innym podmiotom prowadzącym działalność na terenie Gminy Miejskiej Tczew, na podstawie oceny całokształtu działalności lub osiągnięć o istotnym znaczeniu.

Nagrody i wyróżnienia przyznaje prezydent Tczewa z własnej inicjatywy lub na wniosek instytucji kultury, związków i stowarzyszeń społeczno-kulturalnych, innych instytucji i podmiotów, których statutowy zakres merytoryczny obejmuje zadania w zakresie upowszechniania kultury i sztuki, Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Urzędu Miejskiego w Tczewie oraz grupy mieszkańców Tczewa, nie mniejszej niż 20 osób.

Wnioski składa się do 31 grudnia każdego roku, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Tczewie.

Do tej pory nagrody otrzymali: Dobrawa Czocher, Eleonora Lewandowska, Jolanta Jank, Karolina Kornas, Janusz Landowski, Stefan Kukowski, Magdalena Kubicka-Netka, Agata Sowa, Wiesława Dolina-Niżyńska, Orkiestra Kameralna Progress, Tczewski Uniwersytet Trzeciego Wieku, Piotr Weintz, Towarzystwo Miłośników Ziemi Tczewskiej.REKLAMA MIEJSKA
Poprzedni artykułŚwiąteczna Zbiórka Żywności 2021
Następny artykułNowy teren rekreacyjny na Suchostrzygach