PROJEKT: Czyste powietrze Tczewa 2017/Wymiana źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych w Tczewie.

PROGRAM: Wymiana źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych.

ŹRÓDŁO DOFINANSOWANIA: Przedsięwzięcie dofinansowane w formie dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

TERMIN REALIZACJI: 01.06.2018 rok – 30.11.2018 rok

PRZEDMIOT PROJEKTU: Zadanie polegające na dofinansowaniu przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku i Gminę Miejską Tczew, modernizacji źródeł energii cieplnej w budynkach wielorodzinnych na terenie miasta Tczew. Modernizacja poległa na likwidacji źródeł ciepła opalanych węglem lub koksem oraz zastąpieniu ich źródłami ciepła, bardziej ekologicznymi (tj. kotłami opalanymi gazem lub olejem opałowym; źródłami ciepła wykorzystującymi odnawialne źródła energii (pompy ciepła); podłączeniem do sieci ciepłowniczej), czego następstwem będzie redukcja substancji szkodliwych do atmosfery.

W ramach projektu zrealizowano kampanię informacyjno-edukacyjną z zakresu ochrony środowiska w kontekście zrealizowanego projektu. Wszelkie działania zostały opatrzone logotypami Gminy oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

EFEKT RZECZOWY PRZEDSIĘWZIĘCIA:

Likwidacja kotłów opalanych węglem lub koksem w ilości: 44

Zakup i montaż pieców gazowych w ilości: 17

Podłączenie budynków do miejskiej sieci ciepłowniczej w ilości: 2

Zakup i montaż pomp ciepła w ilości: 0

EFEKT EKOLOGICZNY PRZEDSIĘWZIĘCIA – REDUKCJA:

Nazwa Mg/rok

pyły ogólne        1,230

SO2        0,590

NOx       0,022

CO          2,757

CO2       16,382

Emisja równoważna       5,599

BUDŻET PROJEKTU:

Koszty kwalifikowane: 333841,60 zł

Dotacja dla mieszkańców i wspólnot mieszkaniowych ze środków WFOŚiGW (29,50%)                98492,00 zł

Dotacja dla mieszkańców i wspólnot mieszkaniowych ze środków Gminy Miejskiej Tczew (8,85%):       29543,00zł

OSOBY DO KONTAKTU:

Ewa Banaszak, Inspektor Wydział Spraw Komunalnych i Inwestycji

tel.: 58 77 59 474, banaszak@um.tczew.pl

Sylwia Balda, Wydział Spraw Komunalnych i Inwestycji

tel.: 58 775-93-97, balda@um.tczew.pl

Pracownik Wydziału Rozwoju MiastaREKLAMA MIEJSKA
Poprzedni artykułCzyste powietrze Tczewa – edycja 2017
Następny artykułRealizacja dwóch pilotażowych zestawów podziemnych pojemników do segregacji odpadów komunalnych na terenie Tczewa