PROJEKT: Czyste powietrze Tczewa 2016.

PROGRAM: Czyste powietrze Pomorza (edycja 2016).

ŹRÓDŁO DOFINANSOWANIA: Przedsięwzięcie dofinansowane w formie dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

TERMIN REALIZACJI: 30.06.2016 rok – 30.11.2016 rok

PRZEDMIOT PROJEKTU: Kolejna edycja zadania polegającego na dofinansowaniu przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku i Gminę Miejską Tczew, modernizacji źródeł energii cieplnej w budynkach jednorodzinnych oraz wielorodzinnych na terenie miasta Tczew. Modernizacja poległa na likwidacji źródeł ciepła opalanych węglem lub koksem oraz zastąpieniu ich źródłami ciepła, bardziej ekologicznymi (tj. kotłami opalanymi gazem lub olejem opałowym; źródłami ciepła wykorzystującymi odnawialne źródła energii: pompy ciepła, kolektory słoneczne; kotły opalane biomasą; podłączeniem do sieci ciepłowniczej), czego następstwem będzie redukcja substancji szkodliwych do atmosfery.

W ramach projektu zrealizowano kampanię informacyjno-edukacyjną z zakresu ochrony środowiska w kontekście zrealizowanego projektu. Wszelkie działania zostały opatrzone logotypami Gminy oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.


EFEKT RZECZOWY PRZEDSIĘWZIĘCIA:
Likwidacja kotłów opalanych węglem lub koksem w ilości: 32
Zakup i montaż pieców gazowych w ilości: 20
Podłączenie budynków do miejskiej sieci ciepłowniczej w ilości: 0
Zakup i montaż pomp ciepła w ilości: 2

EFEKT EKOLOGICZNY PRZEDSIĘWZIĘCIA – REDUKCJA:

NazwaMg/rok
pyły ogólne1,480
SO20,710
NOx0,038
CO3,320
CO285,962
Emisja równoważna6,772

BUDŻET PROJEKTU:

Całkowite koszty projektu:307 292,35 zł
Koszty kwalifikowane:307 292,35 zł
Dotacja dla mieszkańców i wspólnot mieszkaniowych ze środków WFOŚiGW (23%)70 221,00 zł
Dotacja dla mieszkańców i wspólnot mieszkaniowych ze środków Gminy Miejskiej Tczew (7%):21 338,00 zł
Koszty niekwalifikowane:0 zł

OSOBY DO KONTAKTU:

Ewa Banaszak
Inspektor Wydziału Spraw Komunalnych
Urząd Miejski w Tczewie
Tel.: 58 77 59 474
email: banaszak@um.tczew.pl

Andrzej Gockowski
Inspektor Wydziału Rozwoju Miasta
Urząd Miejski w Tczewie
Tel. 58 77 59 413
e-mail: gockowski@um.tczew.plREKLAMA MIEJSKA
Poprzedni artykułCzyste powietrze Tczewa 2015
Następny artykułUsuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Tczew – edycja 2017