PROJEKT: Czyste powietrze Tczewa.

PROGRAM: Czyste powietrze Pomorza (edycja 2013).

ŹRÓDŁO DOFINANSOWANIA: Przedsięwzięcie dofinansowane w formie dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

TERMIN REALIZACJI: 06.06.2013 rok – 30.11.2013 rok

PRZEDMIOT PROJEKTU:
Zadanie polegało na dofinansowaniu przez Gminę Miejską Tczew, modernizacji źródeł energii cieplnej w budynkach jednorodzinnych oraz wielorodzinnych na terenie miasta Tczew. Modernizacja poległa na likwidacji źródeł ciepła opalanych węglem lub koksem oraz zastąpieniu ich źródłami ciepła, bardziej ekologicznymi (tj. kotłami opalanymi gazem lub olejem opałowym; źródłami ciepła wykorzystującymi odnawialne źródła energii: pompy ciepła, kolektory słoneczne; kotły opalane biomasą; podłączeniem do sieci ciepłowniczej), czego następstwem będzie redukcja substancji szkodliwych do atmosfery.

EFEKT RZECZOWY PRZEDSIĘWZIĘCIA:
Likwidacja kotłów opalanych węglem lub koksem w ilości: 122
Zakup i montaż pieców gazowych w ilości: 23
Podłączenie budynków do miejskiej sieci ciepłowniczej w ilości: 4
Zakup i montaż pomp ciepła w ilości: 1

EFEKT EKOLOGICZNY PRZEDSIĘWZIĘCIA – REDUKCJA:

NazwaMg/rok
pyły ogólne7,455
SO23,579
NOx0,286
CO16,732
CO2612,448
Emisja równoważna34,394

BUDŻET PROJEKTU:

Całkowite koszty projektu:470 269 zł
Koszty kwalifikowane:224 353 zł
Dotacja dla mieszkańców i wspólnot mieszkaniowych ze środków WFOŚiGW (27,74%)62 235 zł
Dotacja dla mieszkańców i wspólnot mieszkaniowych ze środków Gminy Miejskiej Tczew (20%):44 870 zł
Koszty niekwalifikowane:245 916 zł

Sprawozdanie z wykorzystania dotacji celowych 2013           

OSOBY DO KONTAKTU:

Ewa Banaszak
Inspektor Wydziału Spraw Komunalnych
Urząd Miejski w Tczewie
Tel.: 58 77 59 474
email: banaszak@um.tczew.pl

Andrzej Gockowski
Inspektor Wydziału Rozwoju Miasta
Urząd Miejski w Tczewie
Tel. 58 77 59 413
e-mail: gockowski@um.tczew.pl

REKLAMA MIEJSKA
Poprzedni artykułTermomodernizacja obiektów szkolnych i centrum kultury w Tczewie
Następny artykułCzyste powietrze Tczewa 2014