PROJEKT: Central MeetBike- Wzrost poziomu zrównoważonego transportu w miastach Europy Środkowej poprzez poprawę promocji roweru i sieci współpracy międzynarodowej.

PROGRAM: Central Europe (Europa Środkowa)

LIDER PROJEKTU: Transport Research Centre, Czechy

PARTNERZY:
Pomorskie Stowarzyszenie Wspólna Europa – Polska
Miasto Drezno – Niemcy
Miasto Lipsk – Niemcy
Miasto Gdańsk – Polska
Miasto Tczew – Polska
Miasto Pardubice – Czechy
Miasto Prešov – Słowacja
Miasto Uherské Hradiště – Czechy
Miasto Žilina – Słowacja
Politechnika Drezdeńska (TUD), Institute of Transport Planning and Road Traffic, Chair of Transportation and Infrastructure Planning – Niemcy
Niemiecki Instytut Urbanistyki – DIFU (Deutsches Institut für Urbanistik) – Niemcy
Instytut Badawczy Transportu – Výskumný Ústav Dopravný – Słowacja

Projekt ma na celu stworzenia lepszych warunków do jazdy na rowerze poprzez wykorzystanie informacji i doświadczeń miast niemieckich. Wypracowany model powinien zostać wprowadzony w życie w każdym z miast realizujących projekt. Celem jest także poprawa sytuacji panującej na miejskich  drogach Europy Środkowej, co bezpośrednio wpływa na: jakość życia, środowisko naturalne oraz ilość wydzielanego do atmosfery dwutlenku węgla. Proces ten powinien zostać przyspieszony poprzez dobrą edukację kluczowych grup odbiorców oraz promowanie korzystania z roweru.
CentralMeetBike zakłada wykorzystanie doświadczeń partnerów z Lipska i Drezna w rozwijaniu ruchu rowerowego. Niemieckie podejście systemowe, oparte przede wszystkim na działaniach informacyjno-promocyjnych, w miastach wschodniej części Niemiec, w zaledwie kilka lat doprowadziło do zwiększenia udziału ruchu rowerowego do kilkunastu procent. Oprócz działań badawczych i wyjazdów studyjnych projekt obejmuje pilotowe działania związane z rozbudową infrastruktury rowerowej.

Projekt jest współfinansowany ze środków EFRR w ramach Programu dla Europy Środkowej.

BUDŻET PROJEKTU:
Całkowity koszt projektu: 2 769 041 Euro
w tym budżet Gminy Miejskiej Tczew: 89 250 Euro
współfinansowanie ze środków EFRR 85 %: 75 862 Euro
wkład własny Gminy Miejskiej Tczew 15%: 13 387 Euro
TERMIN REALIZACJI: od styczeń 2011 r. do luty 2014 r.

KONTAKT:
Martyna Link, Biuro Rzecznika Prasowego, Urząd Miejski w Tczewie, link@um.tczew.pl
Katarzyna Wojciechowska, Wydział Rozwoju Miasta, Urząd Miejski w Tczewie, wojciechowska@um.tczew.pl

REKLAMA MIEJSKA
Poprzedni artykułPętla Żuławska – rozwój turystyki wodnej. Etap I. Zadanie Gminy Miejskiej Tczew pn.: „Budowa pomostów cumowniczych w Tczewie”
Następny artykułSzansa małego ucznia – indywidualizacja nauczania początkowego w Tczewie