Spośród 21 projektów, które wpłynęły do Budżetu Obywatelskiego Tczewa, pozytywną weryfikację zarówno formalną, jak i merytoryczną przeszło 17. Głosowanie rozpoczyna się 16 sierpnia i potrwa do 10 września.

Kwota  przeznaczona na realizację to 1 mln zł, z tego 800 tys. zł przeznaczone zostanie na projekty duże (szacowane na kwotę do 250 tys. zł) a 200 tys. na projekty małe (do 25 tys. zł). Zwycięskie projekty zostaną wpisane do budżetu miasta na 2022 rok.

Jak głosować?

Głosować mogą wszyscy mieszkańcy miasta, niezależnie od wieku, ale jeden mieszkaniec ma możliwość oddania głosu wyłącznie na jeden projekt.

W przypadku głosowania przez osoby małoletnie, konieczna jest zgoda opiekuna prawnego na udział w głosowaniu.

Głosowanie odbywa się w jednej z następujących form:

1) osobiście poprzez oddanie głosu na karcie  do głosowania i złożenie jej w terminie, w jakim odbywa się głosowanie w siedzibie Urzędu Miejskiego

lub

2) elektronicznie, za pomocą interaktywnego formularza  umieszczonego na stronie internetowej Urzędu Miejskiego.

Wzory kart do głosowania w wersji papierowej i elektronicznej są dostępne na www.bo.tczew.pl. Można je również otrzymać w Urzędzie Miejskim.

Głos uznaje się za ważny jeśli:

1) został oddany przez mieszkańca;

2) został oddany w terminie głosowania na projekty;

3) został oddany na karcie do głosowania zgodnej z obowiązującym wzorem.

UWAGA! Jeżeli mieszkaniec zagłosował więcej niż jeden raz, wszystkie oddane przez niego głosy są nieważne.

Na co głosować?

PROJEKTY DUŻE

 •  Monitoring wizyjny- poprawa bezpieczeństwa mieszkańców,  autor: Maciej Skiberowski.

Monitoring wizyjny newralgicznych punktów w Tczewie (ul. Stanisławskiego; ul. Ściegiennego; ul. J. Narodu; pętla Czyżykowo; skrzyżowanie ul. Saperska, J. Narodu, Wojska Polskiego;  ul. Żwirki skwer z fontanną; skrzyżowanie ul. Kościuszki, Słowackiego, Wyszyńskiego; skrzyżowanie ul. J. Narodu, al. Zwycięstwa, ul. Saperska; skwer 750-lecia miasta Tczewa). Montaż kamer na słupach oświetleniowych. W skład zestawu wchodziłyby m.in. kamery stacjonarne, lokalny rejestrator, zestaw zasilający ładowanie akumulatora w nocy.

 • Wymiana chodnika , autor : Katarzyna Siurek.

Remont chodnika .wzdłuż budynku mieszkalnego  przy ul. Polnej 4, polegający na rozebraniu istniejącego starego chodnika i wykonaniu nowego chodnika o nawierzchni z kostki betonowej.

 • Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez montaż naświetlaczy na przejściach dla pieszych, autor : Tomasz Tobiański.

Montaż naświetlaczy na przejściach dla pieszych, w celu poprawy bezpieczeństwa pieszych i kierowców, w następujących miejscach: ul. Armii Krajowej na wysokości ul. Kasztanowej; ul. Armii Krajowej na wysokości Mon Blanc; al. Kociewska-w środku odcinka ul. Jagiellońska – ul. Żwirki, ul. Grunwaldzka – pomiędzy Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym, a przedszkolem Twoja Niania; przejścia dla pieszych przy ul. Chopina na wysokości ul. Rybackiej oraz ul. Podgórnej; dwa przejścia dla pieszych na ul. Saperskiej w pobliżu SP 11.

 • Bezpieczna droga do szkoły, autor : Piotr Woźny.

Budowa ciągu pieszo-rowerowego  (z pierwszeństwem pieszych) o nawierzchni z kostki betonowej wraz z montażem  ławek, śmietników  oraz  wykonaniem oświetlenia. Ciąg pieszo-rowerowy  łączyłby ulice ks. Bernarda Sychty  i ul. Fenikowskiego.

 • Stoły do gier i piknikowania, autor : Maciej Schwager.

Montaż stołów do gier oraz do piknikowania na terenie rekreacyjnym  na Bulwarze Nadwiślańskim – 20 szt. oraz na terenie rekreacyjnym z fontanną przy ul. Żwirki – 5 szt.

 • Rozbudowa systemu monitoringu – bezpieczne dzieci i mieszkańcy Tczewa, autor : Natalia Szumała.

Montaż kamer stacjonarnych  monitoringu wraz z rejestratorem na słupach oświetleniowych  w wyszczególnionych lokalizacjach: ul. Armii Krajowej- deptak od ul Topolowej;  ul. Traugutta /ul. Armii Krajowej; Rondo Kociewskie; park przy placu zabaw i stawku przy ul. Czerwonego Kapturka/ul. Kubusia Puchatka; Park Miejski – przy fontannie z żabkami; skrzyżowanie ul. Puławskiego z ul. Czyżykowską, deptak przy ul. Jasińskiego i Armii Krajowej.

 • Rodzinna Kanonka, autor : Wojciech Różanowski

Doposażenie istniejącego placu zabaw o nowe urządzenia zabawowe (piramida linowa, huśtawka „bocianie gniazdo”, karuzela trójramienna, ścianka wspinaczkowa, tablica edukacyjna kółko i krzyżyk). Doposażenie istniejącego „street workout” o nowe urządzenie. Budowa ogrodzonego wybiegu dla psów z urządzeniami służącymi do zabawy ( kładka ruchoma, równoważnia, drążek do przeskakiwania, tuba wysoka, tunel domek oraz paliki do slalomu). Wybieg wyposażony byłby w śmietniki i pojemniki na psie odchody.

 • Przestrzenny napis 3D „Tczew” z elementami gryfa, autor : Krzysztof Misiewicz

Montaż wielkoformatowego   podświetlonego napisu przestrzennego 3D  „TCZEW” z elementem Gryfa na Bulwarze  Nadwiślańskim.  Napis o wymiarach 10 m szerokości  i  2 m wysokości  miałby być podświetlony. Przy napisie zamontowane zostałyby ławki.

 • Wymiana ogrodzenia przy Szkole Podstawowej nr 5 w Tczewie, autor : Gabriela Makać.

Projekt zakłada wymianę starego znajdującego się w złym stanie technicznym ogrodzenia terenu Szkoły Podstawowej nr 5 wzdłuż ul. Obr. Westerplatte i ul. Lecha na nowe ogrodzenie o metalowych przęsłach, słupkach i cokole z cegły klinkierowej.

 •  Miejskie grillowanie, autor : Iwona Nitza

Postawienie  wiat nad stołami i ławkami  przy grillu na oś. Staszica przy ul. Spółdzielczej, które chroniłyby korzystających z grilla przed opadami atmosferycznymi.

 •  Nowe witacze Tczewa, autor : Krystian Jendrzejewski

Wymiana istniejących witaczy na wjeździe do miasta od strony Gdańska , Czarlina, Bałdowa na nowe. Postawienie nowego witacza na wjeździe do Tczewa od strony dojazdu  z autostrady  A1.

 •  Zielony zakątek , autor : Krystian Jendrzejewski.

Stworzenie zielonego terenu rekreacyjnego z utwardzonym placem do wypoczynku w kształcie koła,  wyposażonym w ławki, kosze na śmieci, stojaki rowerowe. Teren zostałby  zagospodarowany  poprzez nasadzenia zieleni: krzewów, drzew , bylin i rabat kwiatowych.

PROJEKTY MAŁE:

 •  Monitoring Jedności Narodu , autor:  Maciej Skiberowski

Montaż kamery obrotowej na słupie oświetleniowym przy ul. Jedności Narodu , która obejmowałaby swoim zasięgiem  mały plac zabaw przy ul. Jedności Narodu 12,13,14 i ul. Jedności Narodu 7,8,9 oraz bloki  przy ul. Jedności Narodu nr 27,28,29,30,31. Kamera podłączona byłaby do istniejącego systemu monitoringu Tczewa.

 • Rozbudowa systemu monitoringu jakości powietrza SMOG.ALARMOWY.PL  o 4 nowe czujniki na terenie miasta Tczewa, autor : Natalia Szumała.

Montaż   czujników pozwoliłby mieszkańcom Tczewa na obserwację aktualnego i archiwalnego stanu IJP (Indeks Jakości Powietrza) oraz danych dotyczących różnych frakcji pyłu zawieszonego w powietrzu (PM1, PM2.5,PM 10). Lokalizacja: Os. Witosa, skrzyżowanie ul. Bałdowskiej z Nowowiejską, rondo przy ul. Rokickiej, skrzyżowanie ul. Gdańskiej z al. Zwycięstwa.

 • Stojaki rowerowe na terenie Tczewa , autor : Paulina Kremer

Montaż 55 szt. stojaków rowerowych w kształcie odwróconej litery „U” . Lokalizacja stojaków to: sklepy, tereny zielone, instytucje i inne ważne miejsca odwiedzane przez mieszkańców Tczewa.

 • Pieszo-rowerowa ścieżka (Tczew) Od Nowa. Uzupełnienie ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż Kanału Młyńskiego o montaż ławek, koszy na śmieci i psie odchody oraz nasadzenia zieleni, autor : Aleksandra Kussowska

Uzupełnienie  istniejącej ścieżki pieszo-rowerowej w ławki, kosze na śmieci, kosze na psie odchody z zapasem woreczków oraz nasadzeniami zieleni przy ławkach. Projekt przewiduje  5 punktów na trasie ścieżki.

 • W każdym z nas drzemie troszkę dziecka, autor : Iwona Nitza

Montaż po jednej huśtawce i hamaku dla dorosłych w dwóch miejscach na placach zabaw: na Bulwarze Nadwiślańskim oraz na terenie rekreacyjnym przy TCSiR – kanonce.REKLAMA MIEJSKA
Poprzedni artykułXXIV Grand Prix Tczewa w Siatkówce Plażowej
Następny artykułRozbudowa SSP-2 – ruszają prace