Od 16 sierpnia do 12 września potrwa głosowanie  nad projektami w ramach Budżetu Obywatelskiego Tczewa na 2023 r.

Do Budżetu Obywatelskiego 2023 wpłynęło łącznie 29 projektów. Wszystkie pozytywnie przeszły ocenę formalną. Kolejnym etapem była ocena merytoryczna. Ostatecznie pod głosowanie poddanych zostanie  16 projektów dużych (szacowana wartość do 250 tys. zł) oraz 5 projektów małych (do 25 tys. zł). 7 projektów zostało odrzuconych. Ocena merytoryczna dotyczyła m.in. kosztów inwestycji, czasu i możliwości technicznych realizacji projektów, zgodności z obowiązującymi przepisami.

W  konsultacjach społecznych budżetu obywatelskiego  udział może wziąć każdy mieszkaniec Tczewa, bez ograniczeń wiekowych.

Ogłoszenie wyników głosowania nastąpi najpóźniej do końca września. Zwycięskie projekty zostaną wpisane do budżetu miasta na 2023 r. Ich łączny koszt to 1 mln zł.

Budżet Obywatelski Tczewa jest realizowany od 2014 r.

Głosować można na następujące projekty:

DUŻE:

1.Wykonanie trzech miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych przy ul. Grunwaldzkiej w Tczewie, w pobliżu budynku Centrum Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych CAON;

2. Zagospodarowanie terenu wzdłuż deptaku przy Sądzie w nowe rośliny i łąki kwiatowe;

3. Aktywne przejścia dla pieszych na ul. Jedności Narodu i ul. Saperskiej jako bezpieczna droga do szkoły;

4. Wymiana i doposażenie placu zabaw w urządzenia zabawowe i siłownie plenerowe na os. Garnuszewskiego;

5. Zagospodarowanie pasa terenu zielonego przylegającego do ul. Grunwaldzkiej na teren rekreacyjny;

6. Siłownia Street Workout Czyżykowo

7. Otwarta wiata plenerowa – parkrun Tczew

8. Montaż modułowego szaletu miejskiego – poprawa estetyki i komfortu mieszkańców korzystających z Niecki Czyżykowskiej;

9. Przebudowa placu zabaw przy ul. Jurgo, ul. H. Hass, ul. Harcerskiej

10. Frajda – plac zabaw dla maluchów – modernizacja Skweru Konstytucji 3 Maja;

11. Ścieżka przyrodnicza Natura 2000 – odbudowa

12. Rozbudowa placu zabaw przy ul. Sychty;

13. Zagospodarowanie terenu zielonego przy ul. Jurgo

14. Tężnia solankowa

15. Modernizacja , budowa, rozbudowa placów zabaw na terenie miasta (Czyżykowo, Stare Miasto, Zatorze)

16. Modernizacja , budowa, rozbudowa placów zabaw oraz siłowni pod chmurką na terenie miasta (Górki, Nowe Miasto, Suchostrzygi).

MAŁE:

1.Doświetlacze ścieżek przy garażach na ul. Jedności Narodu;

2.Rozbudowa placu zabaw przy ul. Spółdzielczej;

3.Zadrzewienie placu zabaw na Bulwarze Nadwiślańskim;

4.Zadrzewienie niecki czyżykowskiej;

5.Założenie zielone-nasadzenie niskich drzewek, krzewów i kompozycji kwiatowych – byliny i inne. W ramach małej infrastruktury – ławeczki, kosz.

Listę wszystkich projektów wraz z opisem publikujemy na stronie www.bo.tczew.pl

Zasady przeprowadzania głosowania

1.Prezydent podaje do publicznej wiadomości w terminie do dnia 08.07.2022 r.  informację o przeprowadzeniu głosowania, o terminie, w jakim odbywać się będzie głosowanie, publikując informacje na stronie internetowej Urzędu Miejskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

2.W głosowaniu biorą udział mieszkańcy Tczewa

3.Głosowanie jest imienne, równe i bezpośrednie.

4.Każdy mieszkaniec ma prawo do oddania głosu poprzez wybór  jednego  projektu  dużego  i wybór  jednego  projektu  małego, bądź  wybór  tylko jednego  projektu  dużego  lub  wybór tylko  jednego  projektu  małego. W przypadku oddania głosu poprzez wybór  więcej niż jednego projektu  dużego  lub więcej  niż jednego  projektu  małego, głos mieszkańca uznaje się za nieważny.

5. W przypadku głosowania przez osoby małoletnie konieczna jest zgoda opiekuna prawnego na udział w głosowaniu.

6. Głosowanie odbywa się w jednej z następujących form:

  1) osobiście poprzez oddanie głosu na karcie  do głosowania i złożenie jej w terminie w jakim odbywa się głosowanie w siedzibie Urzędu Miejskiego lub

  2) elektronicznie za pomocą interaktywnego formularza  umieszczonego na stronie internetowej Urzędu Miejskiego

https:/www.bo.tczew.pl

7. Wzór karty do głosowania w wersji papierowej i elektronicznej określają  załączniki nr 8 i 9 do  Zarządzenie nr 3 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 04.01.2022 r.

8. Głos uznaje się za ważny jeśli:

1) został oddany przez mieszkańca;

2) został oddany w terminie głosowania na projekty;

3) został oddany na karcie do głosowania przygotowanej zgodnie z zarządzeniem  nr 3 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 04.01.2022 r.;

4) został oddany na nie więcej niż jeden projekt duży i nie więcej niż na jeden projekt mały.

M.M.REKLAMA MIEJSKA
Poprzedni artykułBiblioteka plenerowa zaprasza w środę 17 sierpnia
Następny artykułSkwer przy ul. Topolowej – mamy wykonawcę