Budżet Obywatelski 2023 – głosowanie od 16 sierpnia

97

Od 16 sierpnia do 12 września potrwa głosowanie  nad projektami w ramach Budżetu Obywatelskiego Tczewa na 2023 r.

Do Budżetu Obywatelskiego 2023 wpłynęło łącznie 29 projektów. Wszystkie pozytywnie przeszły ocenę formalną. Kolejnym etapem była ocena merytoryczna. Po pozytywnym rozpatrzeniu odwołania, ostatecznie weryfikację pomyślnie  przeszło 17 projektów dużych (szacowana wartość do 250 tys. zł) oraz 5 projektów małych (do 25 tys. zł). 7 projektów zostało odrzuconych. Ocena merytoryczna dotyczyła m.in. kosztów inwestycji, czasu i możliwości technicznych realizacji projektów, zgodności z obowiązującymi przepisami.

W  konsultacjach społecznych budżetu obywatelskiego  udział może wziąć każdy mieszkaniec Tczewa bez ograniczeń wiekowych.

Głosowanie odbywać się będzie osobiście poprzez wypełnienie i złożenie karty do głosowania osobiście w Urzędzie Miejskim w Tczewie lub poprzez oddanie głosu elektronicznie.

Każdy mieszkaniec ma prawo do oddania głosu poprzez wybór  jednego  projektu  dużego  i wybór  jednego  projektu  małego, bądź  wybór  tylko jednego  projektu  dużego  lub  wybór tylko  jednego  projektu  małego. W przypadku oddania głosu poprzez wybór  więcej niż jednego projektu  dużego  lub więcej  niż jednego  projektu  małego, głos mieszkańca uznaje się za nieważny.

Ogłoszenie wyników głosowania nastąpi najpóźniej do końca września. Zwycięskie projekty zostaną wpisane do budżetu miasta na 2023 r. Ich łączny koszt to 1 mln zł.

Budżet Obywatelski Tczewa jest realizowany od 2014 r.

Szczegóły: www.bo.tczew.pl

REKLAMA MIEJSKA
Poprzedni artykułDostawa serwerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania w ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” [NOWE]
Następny artykułBieg Tczew na 5 z Flex Poland już za nami!