Budowa stadionu lekkoatletycznego przy ulicy Bałdowskiej w Tczewie – etap II

Szczegóły zamówienia Tryb: Przetarg nieograniczony Typ: robota budowlana Typ zamówienia: Tryb otwarty Przedmiot zamówienia II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa stadionu lekkoatletycznego przy ulicy Bałdowskiej w Tczewie – etap II Numer referencyjny: BZP.271.3.12.2020 Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny Nie II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlaneII.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowychZamówienie podzielone jest na … Czytaj dalej Budowa stadionu lekkoatletycznego przy ulicy Bałdowskiej w Tczewie – etap II