Wkrótce rozpoczną się prace związane z budową sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Tczewskich Saperów – II etap, na terenie byłej jednostki wojskowej.

W postępowaniu w trybie podstawowym złożono tylko jedną ofertę, która mieściła się w kwocie przeznaczonej na inwestycję.  Inwestycję wykona Firma „Ars” Arkadiusz Stubba z Kolnika za kwotę 1 783 500 zł.

To drugi etap inwestycji, którego zadanie obejmuje budowę sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Tczewskich Saperów wraz z adaptacją istniejącego zbiornika terenowego na zbiornik retencyjny wód opadowych i roztopowych. Zbiornik docelowo wraz z planowanym zagospodarowaniem, będzie pełnił funkcję obszaru rekreacyjnego. Na terenie objętym inwestycją wcześniej odbywały się ćwiczenia wojskowe, dlatego też prace muszą być prowadzone z należytą ostrożnością.

Termin wykonania II etapu mija na początku grudnia bieżącego roku. Pierwszy etap inwestycji realizowany był pod koniec 2020 roku.

ML

REKLAMA MIEJSKA
Poprzedni artykułGrand Prix Tczewa w Siatkówce Plażowej – 8 lipca
Następny artykułNarodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań – punkt samospisu w Urzędzie