Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

PROJEKT: Budowa infrastruktury transportowego węzła integracyjnego w Tczewie

PROGRAM: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, finansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Przedmiot projektu to budowa infrastruktury węzła regionalnego w Tczewie, położonego przy dworcu PKP, jednym z 3.  głównych dworców Pomorza, który odprawiaj dzienne około 25 tys. osób. Węzeł obejmuje obszar ok.5,2 ha powierzchni obsługującej podróżnych korzystających z transportu kolejowego w tym SKM, autobusowego i parkingów samochodowych.

Celem projektu jest integracja przestrzenna w kierunku maksymalnego zbliżenia podsystemów transportowych w węzłach przesiadkowych w celu minimalizacji czasu przesiadki, wzrost liczby osób korzystających z publicznych środków transportu oraz zmniejszenie dysproporcji w poziomie życia mieszkańców województwa pomorskiego.

BUDŻET PROJEKTU: 27 176 000 PLN

DOFINANSOWANIE: 12 100 000 PLN

TERMIN REALIZACJI: styczeń 2010 – kwiecień 2012

KONTAKT:

Urząd Miejski w Tczewie

Przemysław Misiewicz

Wydział Inwestycji i Remontów

misiewicz@um.tczew.pl

Andrzej Gockowski

Wydział Rozwoju Miasta

email: gockowski@um.tczew.pl

REKLAMA MIEJSKA