Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

PROJEKT: Budowa infrastruktury transportowego węzła integracyjnego w Tczewie

PROGRAM: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, finansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Przedmiot projektu to budowa infrastruktury węzła regionalnego w Tczewie, położonego przy dworcu PKP, jednym z 3.  głównych dworców Pomorza, który odprawiaj dzienne około 25 tys. osób. Węzeł obejmuje obszar ok.5,2 ha powierzchni obsługującej podróżnych korzystających z transportu kolejowego w tym SKM, autobusowego i parkingów samochodowych.

Celem projektu jest integracja przestrzenna w kierunku maksymalnego zbliżenia podsystemów transportowych w węzłach przesiadkowych w celu minimalizacji czasu przesiadki, wzrost liczby osób korzystających z publicznych środków transportu oraz zmniejszenie dysproporcji w poziomie życia mieszkańców województwa pomorskiego.

BUDŻET PROJEKTU: 27 176 000 PLN

DOFINANSOWANIE: 12 100 000 PLN

TERMIN REALIZACJI: styczeń 2010 r. do kwiecień 2012 r.

KONTAKT:

Przemysław Misiewicz, Wydział Inwestycji i Remontów, misiewicz@um.tczew.pl

Pracownik Wydziału Rozwoju MiastaREKLAMA MIEJSKA
Poprzedni artykułInfrastruktura turystyczna drogi wodnej Berlin – Kaliningrad – Kłajpeda w Tczewie i Kłajpedzie
Następny artykułDom Przedsiębiorcy w Tczewie