W Szkole Podstawowej nr 10 zorganizowano spotkanie komendant Straży Miejskiej w Tczewie z uczniami czwartych i piątych klas. Priorytetem spotkania była edukacja prawna dzieci z uwzględnieniem praw obywatelskich, spopularyzowanie wśród uczniów podstawowych zasad funkcjonowania prawa, w tym norm współżycia, wzajemnego szacunku, przeciwdziałania patologiom, tolerancji wobec wszystkich ludzi.

W trakcie prelekcji wyjaśniono uczniom, kim jest osoba nieletnia i czy nieletni oznacza to samo co małoletni. Omówiono, czym jest pojęcie demoralizacji i czynu karalnego. Uczniowie dowiedzieli się, jakie środki wychowawcze i poprawcze można zastosować wobec nieletnich sprawców czynów karalnych oraz osób przejawiających cechy demoralizacji. Wymiana informacji i wspólny dialog miał służyć podniesieniu poziomu bezpieczeństwa uczniów w szkole oraz poza nią, a także tworzeniu bezpiecznego i przyjaznego środowiska szkoły, zmniejszenia zjawiska wykluczenia społecznego.

SMREKLAMA MIEJSKA
Poprzedni artykułKursowanie autobusów w okresie 1-3 maja
Następny artykułMłodzieżowa Rada Miasta Tczewa znowu działa