Informacje o inwestycji

Typ oferty:Brownfield
Rodzaj transakcji:Sprzedaż
Przeznaczenie w MPZP:Usługowe
Powierzchnia:1974 m2
Adres:ul. Armii Krajowej 19, 83-110 Tczew
Cena wywoławcza:1 600 000 zł
Wolna od obciążeń:tak

Media

centralne ogrzewanie, internet, kanalizacja, gaz, prąd, telefon, woda

Szczegóły

Działka zabudowana wolnostojącym, podpiwniczonym budynkiem parterowym z poddaszem użytkowym o ogólnej powierzchni 420,80 m2, pełniącym dotychczas funkcje przychodni. Piwnica o powierzchni ogólnej 134 m2, parter o powierzchni ogólnej 175 m2 i poddasze o powierzchni ogólnej 111,27 m2.

Działka posiada kształt regularny, zbliżony do trapezu, za budynkiem znajduje się skarpa i plac postojowy utwardzony trylinką. Ogrodzenie stanowią panele stalowe z siatką na słupkach na podwalinie betonowej, przy czym ogrodzenie to jedynie w niewielkiej części pokrywa się z przebiegiem granicy działki.

Najbliższe sąsiedztwo stanowi zabudowa mieszkaniowo – usługowa, w dalszym sąsiedztwie znajdują sie obiekty szkolne. na terenie działki znajduje się zieleń urządzona – trawnik, drzewa, krzewy. Za usuniecie drzew lub krzewów pobiera się opłatę w przypadkach i na zasadach określonych w ustawie o ochronie przyrody i aktach wykonawczych.

Przez działkę przebiega uzbrojenie podziemne, w tym przyłącze elektroenergetyczne, ciepłownicze, wodociągowe, kanalizacyjne, telekomunikacyjne. Na działce mogą znajdować się także inne, nie opisane przez gestorów i nie wykazane na mapie sieci i przyłącza, a także strefy ochronne sieci zlokalizowane na nieruchomościach przyległych.

Nieruchomość posiada urządzony dojazd i dojście na zaplecze działki od strony ulicy Brzozowej oraz dojscie /furtka/ bez dojazdu od ulicy Armii Krajowej.

Z dokładną mapa uzbrojenia można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Tczewie, w Wydziale Gospodarki Mieniem Komunalnym, po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu.

Działka nr 288 według Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Tczewa zapisana jest w obrębie jednostki urbanistycznej oznaczonej na Planie symbolem UMW4-Suchostyrzygi należącej do strefy miejskiej z przewagą zabudowy mieszkaniowej o wysokim wskaźniku intensywności zabudowy. Przeznaczenie podstawowe obejmuje dopuszczoną w Planie zabudowę mieszkaniową wielorodzinną II, III, IV, V, IX, X – kondygnacyjną, zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą, bliźniaczą i szeregową oraz wyznaczoną w planie zabudowę usługową z zielenią towarzyszącą.

Przetarg planowany jest pod koniec 2020 roku.

Szczegółowe informację można uzyskać w Wydziale Gospodarki Mieniem Komunalnym Urzędu Miejskiego w Tczewie, pod numerem telefonu: /58/ 77 59 364.

Położenie

Nazwa lokalizacji

Armii Krajowej 19

Miasto / Gmina

Tczew

Powiat

tczewski

Województwo

pomorski

Powierzchnia nieruchomości

Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku) [ha]

0.1974

Cena

Orientacyjna cena gruntu [PLN/m2] włączając VAT

900

Połączenia transportowe

Droga dojazdowa do terenu (rodzaj drogi i jej szerokość)

asfaltowa

Autostrada / droga krajowa [km]

7 km autostrada A1,

Kolej [km]

1,4

Bocznica kolejowa [km]

1,4

Najbliższe lotnisko międzynarodowe [km]

40 km Rębiechowo

Najbliższe miasto wojewódzkie [km]

30 km Gdańsk

Istniejąca infrastruktura

Elektryczność na terenie (T/N)

T

Gaz na terenie (T/N)

T

Woda na terenie (T/N)

T

Kanalizacja na terenie (T/N)

T

Oczyszczalnia ścieków na terenie bądź w bezpośrednim sąsiedztwie

N

Telefony (T/N)

T

Informacje dotyczące nieruchomości

Właściciel / właściciele

Gmina Miejska Tczew

Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego (T/N)

T

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna

Charakterystyka działki

Obecne użytkowanie

teren zabudowany

Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych(T/N)

N

Odpady znajdujące się na terenie (T/N)

N

Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu (T/N)

N

Przeszkody podziemne (T/N)

T

Opis przeszkód podziemnych

uzbrojenie podziemne

Przeszkody występujące na powierzchni terenu (T/N)

T

Opis przeszkód występujących na powierzchni terenu

drzewa

Istniejące ograniczenia ekologiczne (T/N)

N

Budynki i zabudowania na terenie (T/N)

T

REKLAMA MIEJSKA