Samorządowcy z Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot oraz Związek Miast i Gmin Morskich wspólnie apelują do Premiera RP o podjęcie pilnych działań w sprawie pozostałości wojennych w wodach Bałtyku. Szacuje się, że może chodzić nawet o kilkaset wraków z zatopioną bronią chemiczną, których korozja powoduje przedostawanie się do wody niebezpiecznych substancji. Apel w tej sprawie został przesłany dzisiaj do Prezesa Rady Ministrów. 

Prezydenci, starostowie, burmistrzowie i wójtowie Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot (OMGGS) oraz Zarząd Związku Miast i Gmin Morskich (ZMiGM) skierowali do Premiera RP Mateusza Morawieckiego apel dot. pozostałości wojennych zatopionych w obrębie polskich obszarów morskich. 

Do tej pory, a minęło już 75 lat od zakończenia II wojny światowej, nie została przeprowadzona dokładna inwentaryzacja polskiego dna morskiego – nie rozpoznano dokładnej liczby, miejsc, stanu oraz rodzaju materiałów niebezpiecznych. Nie przeciwdziałano zlokalizowanym zagrożeniom powodowanym przez wraki z paliwem i bronią chemiczną – mówi Jacek Karnowski, Prezes Rady OMGGS.

Wg szacunków Najwyższej Izby Kontroli na polskim dnie Bałtyku spoczywa 400 wraków, z czego około 100 w samej Zatoce Gdańskiej. Razem z wrakami zatopiona została broń chemiczna, np. iperyt i sarin. Postępująca korozja wraków i amunicji chemicznej powoduje przedostawanie się niebezpiecznych substancji do wody. 

Już teraz coraz intensywniejsze i dłuższe sztormy powodują, że na plażach pojawiają się substancje niebezpieczne z wraków statków. Nie pozostaje to bez wpływu na zdrowie i życie mieszkańców gmin i powiatów nadmorskich oraz turystów wypoczywających nad morzem, a także na środowisko wodne strefy przybrzeżnej oraz na jej bioróżnorodność – mówi Andrzej Bojanowski, Prezes Zarządu ZMiGM.

Samorządowcy OMGGS zaapelowali do Premiera RP o:

  • szczegółową inwentaryzację miejsc zatopienia broni chemicznej (bojowych środków trujących), takich jak iperyt i sarin,
  • opracowanie sposobów wydobycia i neutralizacji broni chemicznej,
  • wybudowanie i wyposażenie wielozadaniowego statku specjalistycznego m.in. do wydobywania broni chemicznej i produktów ropopochodnych oraz do zwalczania zanieczyszczeń środowiska morskiego. 

Wspólny apel OMGGS oraz ZMiGM został przesłany do Prezesa Rady Ministrów w czwartek 10 grudnia.  

(OMGGS)REKLAMA MIEJSKA
Poprzedni artykuł„Szkoła Morska w Tczewie w latach 1920-1930”- spotkanie z Kazimierzem Ickiewiczem w tczewskiej książnicy
Następny artykułProwadzenie konserwacji i eksploatacji urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie miasta Tczew będącego własnością Gminy Miejskiej Tczew w latach 2021–2022