Członkowie i sympatycy Zrzeszenia Kaszubsko – Pomorskiego oddział Kociewski w Tczewie uczcili 79. rocznicę powstania „Gryfa Pomorskiego”.

7 lipca 1941 roku w Czarnej Dąbrowie w pobliżu Bytowa powstała największa na Pomorzu podczas II wojny światowej organizacja konspiracyjna. Bardzo duży wpływ na początkowy rozwój organizacyjny TOW “Gryf Pomorski” miało objęcie funkcji I prezesa Rady Naczelnej przez ppłk. rez. księdza J. Wryczę. Jego wielki autorytet sprawił, że do TOW “Gryf Pomorski” przyłączyło się w krótkim czasie kilkanaście pomorskich organizacji i grup konspiracyjnych. Jej liczebność osiągnęła maksymalny stan liczbowy ok. 18-20 tys. ludzi. O wielkie roli i znaczeniu ks. Wryczy przypomniał zebranym dyrektor Miejskiej Biblioteki w Tczewie Krzysztof Korda. „Gryf Pomorski” swoim zasięgiem działania obejmował całe Pomorze, a Tczew z uwagi na węzeł kolejowy i transporty wojskowe zajmował ważną rolę zwłaszcza w działalności wywiadowczej i sabotażowej na tym odcinku. Do maja 1943 roku komendantem powiatu tczewskiego był ppor. Józef Klawikowski ps. „Tur”, a do lutego 1944 funkcję tę sprawował Maran Herold ps. „Szczupak”, a po nim do końca wojny Bolesław Leszczyński. Miejskim komendantem „Gryfa Pomorskiego” w Tczewie był sierż. Szczepan Kwaśniewski do grudnia 1943 roku, a po nim plut. Andrzej Frankowski ps. „Bolesław” do lutego 1944 i Andrzejewski ps. „Burza”. Zebrani uczcili pamięć bohaterów czasów wojny i snuli plany na upamiętnienie przypadającej w przyszłym roku kolejnej rocznicy tego wydarzenia.

Wśród gości obecni byli: Mirosław Augustyn Starosta Tczewski, dr Krzysztof Korda Radny Powiatu Tczewskiego, dr Michał Kargul Wiceprezes Zrzeszenia Kaszubsko Pomorskiego.

[T.Jagielski]



REKLAMA MIEJSKA
Poprzedni artykuł100. rocznica powstania Szkoły Morskiej w Tczewie
Następny artykułWybory Prezydenta RP. Tczew wybrał Rafała Trzaskowskiego