Gmina Miejska Tczew złożyła łącznie sześć wniosków o dofinansowanie do Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Aplikować o środki mogła każda jednostka samorządu terytorialnego zgłaszając do programu inwestycje własne oraz inwestycje, o które wnioskowały inne podmioty – właściciele zabytków.

W kategorii inwestycja własna, Miasto Tczew stara się o środki na pierwszy etap kompleksowego remontu zabytkowego XIX wiecznego wiatraka typu holenderskiego w Tczewie wraz z dokumentacją. Oprócz tego Gmina Miejska Tczew przekazała 5 innych wniosków o dofinansowanie, które złożyły inne podmioty.  Wyłoniono je w otwartym naborze. Wśród zgłoszonych do programu dotacyjnego inwestycji znalazły się:

  1. Odtworzenie oryginalnej substancji architektonicznej w ramach budowlanej rewitalizacji kamienicy przy ul. Wojska Polskiego.
  2. Renowacja elewacji ceglanej zabytku znajdującego przy ul. Rybackiej.
  3. Renowacja prospektu organowego w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego.
  4. Renowacja empory/chóru muzycznego kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego.
  5. Prace zabezpieczające fundamenty wraz ze stabilizacją wieży i kościoła p.w. Stanisława Kostki.


REKLAMA MIEJSKA
Poprzedni artykułWniosek o dofinansowanie budowy ścieżek rowerowych
Następny artykułCALLUNA TRIP „Ogórkiem do kraju Persów” – spotkanie z podróżnikami – 16 kwietnia w CKiS